Ny brannstasjon på Myre

Mens Sortland planlegger ny brannstasjon til 83 millioner, tar Øksnes sikte på å bygge tilsvarende nytt med makspris på 13 millioner. Prosjektet har nå vært ute på anbud og kommunen venter på pristilbud fra aktuelle entreprenører. Brannstasjonen blir på totalt 579 kvadratmeter, delvis over to plan, med kontoravdeling, personalrom og møterom, garderobeanlegg, heis og garasje for kjøretøy. Om pristilbudene kommer under 13 millioner så kan man starte opp byggingen i løpet av kort tid. Om det blir høyere priser, må saken opp til ny politisk behandling for å klarere nye økonomiske rammer. Øksnes frivillige brannkorpset har 5 biler, men den nye stasjonen skal også kunne gi plass til tankvogn eller lift. Det blir plass til vask av kjøretøy, og til såkalte skitne og rene soner, pluss et lite verksted. Tomta er klar, prosjekteringen er ferdig, reguleringsplan for området er godkjent og rammetillatelsen foreligger også, skriver VOL. Om prisen nå blir under 13 millioner, vil Øksnes kommune kunne ha ny brannstasjon klar til bruk om knapt et års tid.