I gang med vinterfisket

Været har i det siste hindret fiskerne mye i Lofoten og Vesterålen, men vinterfisket er uansett i gang. Skreien har også vist seg, selv om det store innsiget til Vesterålsbankene ennå mangler.

Havna i Stø har fått besøk av mange «fremmedbåter» allerede, som gjerne vil delta helt fra starten i årets vinterfiske. Stø er i tillegg til Andøy helt i fremste linje når skreien kommer inn til kysten (arkivbilde fra sist vinter).

Årets tredje uke gav en fangst i Vesterålen på 290 tonn. Det var i Øst-Finnmark det kom mest torsk i land. Her ble det levert 850 tonn. Deretter følger Troms, Vest-Finnmark, Vesterålen og Lofoten. Stakkars Lofoten endte uke 3 med bare 12 tonn torsk, men fiskerne her fikk særdeles godt betalt. Hele 33 kr pr kilo er langt over det Vesterålens fiskere oppnår. Sløyd torsk betales med kr 21,65 pr kilo nå i Vesterålen, men minsteprisen er fra 15,75 til 20 kr alt etter størrelsen.

Det er foreløpig ikke så store mengder med skrei langs kysten, men Norges Råfisklag kommer med oppløftende meldinger. Havflåten lot seg imidlertid ikke stoppe av uværet og trålerne rapporterer om at skreien er i god rute, skriver Lofotposten. Hovedaktiviteten for de norske trålerne er fremdeles på Nordkappbanken, men det er også tatt gode fangster ut av Fruholmen og Sørøya siste uka, melder Råfisklaget.

Slik så det ut på «båtkartet» for Vesterålsbankene tirsdag morgen, og en rask opptelling viste at det var langt over 100 fartøy ute på fiske utenfor Øksnes og Andøy. På bildet ser vi konsentrasjonen av båter utenfor Skogsøya og Stø.

Været har vært en stor utfordring for den minste kystflåten så langt i år. Mye vind har ført til landligge store deler av perioden og mange sjarkfiskere har ennå ikke kastet loss. Man venter på innsiget av skrei og at været skal bli bedre. Ut fra aktiviteten på feltet er det imidlertid klart at svært mange allerede er godt i gang, og fisker gjerne både litt hyse og sei mens man venter på at skreien skal ankomme.

Varmere vann i Barentshavet betyr bedre tilgang på mat og økte bestander av fisk. -Siden 2004 har fiskebestanden vært eksepsjonell god. Flere sterke årsklasser har kommet på rekke og rad. Vi har sett seks sterke årsklasser av torsk, lodde og tre av hyse, sild og uer. Dette sikrer god utvikling av bestandene og mat til flere fiskearter, sjøpattedyr og sjøfugl, forteller fiskeribiolog Elena Eriksen ved Havforskningsinstituttet til NRB. Hun presenterte tidligere denne måneden en avhandling om produksjonen av biomasse (som krill, maneter, fiskeyngel og pelagisk fisk) i Barentshavet.

-Før eller siden vil den økte bestanden av hyse og torsk gå ut over resten av økosystemet. Etter perioden for min avhandling som tar for seg årene 1980-2013, har vi sett kollaps av loddebestanden. Årsaken er at torsk nærmest er altetende og dermed utgjør press på hele økosystemet, forteller Elena Eriksen.

Hennes studie skulle i alle fall være godt nytt på kort sikt for fiskerne i Vesterålen og Lofoten, med store bestander av viktige fiskeslag i Barentshavet.

Vi du følge skipstrafikken i Vesterålen og se på hvor det er aktivitet på fiskefeltet, så kan du gjøre dette via Vesterålnytt sin side «Skip» eller «Kysten». Her er det oppdaterte posisjoner for alle båter med AIS, og kartene kan zoomes og flyttes på, slik at du finner det feltet som interesserer deg. Skipstrafikken på VNY.NO er alltid oppdatert.