Null stress med korona

Korona er ikke lenger ansett som en alvorlig sykdom. Selv om du er smittet, trenger du ikke være hjemme. Sortland melder nå om kun 3-4 personer som får påvist viruset pr dag.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (foto: Regjeringen).

– Vi har tatt tilbake hverdagen. Nå skal vi normalisere hvordan vi forholder oss til og håndterer covid-19.

Det betyr at regjeringen i utgangspunktet ikke lenger skal beslutte smitteverntiltak.

Nå vil det være Folkehelseinstituttet (FHI) og kommunene som har hovedansvaret for å gi smittevernråd, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– Vi har høy vaksinasjonsgrad og mange har gjennomgått infeksjon. Det betyr at befolkningen i stor grad er beskyttet mot alvorlig sykdom.

Det er derfor mindre behov for tiltak for å begrense smitte.

Det spesifikke rådet om å være hjemme i 4 døgn etter koronasmitte oppheves, sier helseministeren.

3-4 tilfeller

Smitten over hele landet har gått kraftig tilbake den senere tid. Slik er det også i Vesterålen.

Sortland hadde en topp i februar med vel 1.500 smittede. I mars ble antallet halvert.

Den 7. mars hadde Sortland en smittetopp og etter dette har det gått svært raskt nedover.

Nå er det kun 3-4 personer som får påvist viruset pr dag og Sortland kommune slutter derfor å legge ut tallene.

8.000 tilfeller?

Hittil i år er det godt over 2.500 personer i Sortland som har hatt korona, og det er enda flere i Hadsel.

Det totale antallet for Vesterålen er vanskelig å fastslå, da alle tilfeller ikke er registrert.

FHI melder om 4.400 tilfeller i regionen, men antallet er trolig det dobbelte.

Nordlandssykehuset på Stokmarknes melder at man har 2 pasienter innlagt med korona nå, men de kan være innlagt av en annen årsak.

Mindre testing

Over hele landet trappes nå beredskapen ned. Teststasjoner blir avviklet.

Nå skal man forholde seg til korona som all annen «influensa». Er man syk, bør man være hjemme og kontakte egen fastlege.

Regjeringen har lagt en beredskapsplan for videre håndtering av korona og andre sykdommer.

Beredskapsplanen vil ha en varighet frem til juni 2023.

Vaksiner

Gjennom avtale med EU har regjeringen bestilt nye vaksiner fra Pfizer-BioNTech og Moderna, inkludert vaksine for omikron-varianten.

Det er ikke avklart når disse er ferdig utviklet, eller om de vil være bedre egnet enn de som benyttes i dag.

FHI gjør løpende vurderinger av behovet for fjerde dose, og en oppfrisknings-dose til de eldste og risikogrupper før neste vinter kan bli anbefalt.