Ny base på Andøya?

Orion-flyene flyttes til Evenes, men det kan likevel bli aktivitet ved Andøya flystasjon. En ny base for droner og mottak av allierte NATO-styrker kan gi grunnlag for ny drift.

Allierte fly kan få Andenes som hovedbase (foto: U.S. Marine Corps/Adam Henke).

Både «Dagens Næringsliv» og «Dagbladet» skriver mandag at kilder i Forsvarsdepartementet sier Andøya kan få ny aktivitet ved flystasjonen.

Det er ikke snakk om reversering av nedleggelsen som ble vedtatt i forrige stortingsperiode, men Andøya kan bli base for mottak av allierte styrker i Norge.

Det har også vært snakk om at Forsvaret skal satse sterkere på droner, og her har Andenes særlig gode forutsetninger.

Forsvarsdepartementet legger trolig frem en plan for dette om kort tid.

Videregående skole i Andøy starter nå opp med en egen «dronelinje» og ved Andøya Space har man jobbet med dette i lang tid.

«Moderne krigføring» har de seneste årene tatt i bruk droner og ubemannede fly i stadig større grad.

Brigader Lars Magnus Huse holdt i fjor et foredrag med utgangspunkt i Hæren.

Den teknologiske utviklingen går stadig hurtigere, ofte drevet av kommersielle aktører i samme grad som tidligere av det militære.

Det gjør at endringer skjer raskt, drevet av andre krefter enn oss.

Fremtidig teknologi vil gi muligheter som ligger bortenfor vår fatteevne.

Hva som er det neste, er derfor vanskelig å forutsi, sier Huse.

Han legger til at informasjon, cyber og Space er relativt nye domener, og som preger dagens samfunn.

Her ligger altså mulighetene for Andøya.

Dagens forsvarsminister heter Odd Roger Enoksen. Han gikk inn i den jobben da han sluttet som direktør i Andøya Space AS.

Når det nå bevilges 3 milliarder kroner for å styrke Forsvaret, er det ikke umulig at noe av pengene går til en ny satsing ved nettopp Andøya flystasjon.

– Fra før er Etterretningstjenesten på plass og Forsvaret samarbeider tett med Andøya Space, men det er nødvendig med mer jevn drift, mener kommentator Sverre Strandhagen i DN.

– Et alternativ er å gjøre Andøya til ny base for Forsvarets dronesatsing.

Andøya er et ideelt utgangspunkt for å drive overvåkning i nord, skriver Strandhagen.

Torsdag forrige uke ble øvelsen Cold Response 2022 offisielt ferdig. Og allerede har en del personell og materiell forlatt øvingsområdene og Norge.

Men noen av styrkene og materiellet er fremdeles ved norske baser.

I Bodø og i Bardufoss-området må publikum belage seg på aktivitet i luftrommet, da noen av styrkene som har øvd i de nevnte områdene, fremdeles vil trene ut i fra basene.

Disse styrkene skal bedrive vedlikeholdsflyging i påvente redeployering ut av Norge. Hovedsakelig vil denne flygingen pågå i dagslys.

Det forventes at det ikke vil være mer alliert flyaktivitet knyttet til disse styrkene etter påske.