-Regjeringen fortsetter å rigge Norge for å håndtere at flere titusen ukrainske flyktninger kan komme hit i månedene som kommer.

Vi må ta høyde for at flyktningstrømmen kan vare lenge, og regjeringen har derfor bedt politiet opprette et nytt registreringssenter på Gardermoen, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Det nye registreringssenteret vil ved full kapasitet kunne registrere opptil 200 asylsøkere om dagen.

På Gardermoen skal det kun tas imot ukrainske asylsøkere som omfattes av den midlertidige ordningen om kollektiv beskyttelse.  Asylsøkerne skal ikke overnatte på senteret.

-Regjeringen har siden krigen startet forberedt Norge på å håndtere denne flyktningkrisen.

Nå oppskalerer vi registeringskapasiteten ytterligere, og politiets nye registreringssenter i tilknytning til Oslo lufthavn er et viktig tiltak i denne kapasitetsøkningen.

Samtidig må vi leve med at det i perioder kan være noe ventetid når det kommer så mange flyktninger hit på kort tid, sier Mehl.