Dobbel pris på Evenes

Forsvarets flystasjon på Evenes ligger an til å bli dobbelt så dyr som ventet. Prisen øker fra 3,5 milliarder til kanskje 8 milliarder kroner. Basen for nye overvåkingsfly skal være klar i 2025.

Forsvaret tok nylig imot sitt første nye overvåkingsfly av typen Poseidon P-8 (foto: Forsvaret).

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen ble utspurt i Stortinget i dag om kostnadene ved prosjektet for Evenes flystasjon.

Det var Ingrid Fiskaa (SV) som stilte spørsmålene, der Enoksen kom med ganske oppsiktsvekkende svar.

Prislappen for flystasjonen på Evenes kan altså bli så stor som 8 milliarder kroner. Mer enn det dobbelte av det som var planen.

– Nå er det dessverre slik at de faktiske kostnadene vil vi først vite eksakt når utbyggingen en gang er ferdig, svarte Enoksen til Fiskaa.

– I 2016 var kostnadene på Evenes anslått til 3,5 milliarder kroner, for utbygging for både QRA og MPA.

Rammen er nå på 5,2 milliarder, opplyste Enoksen.

– Vi kommer til å ende over det, det er ingen hemmelighet.

Det er tall der de høyeste tallene er opp imot 8 milliarder kroner, men det avhenger litt av hva som skal inn i prosjektet.

Når rapporten blir offentliggjort, vil det bli synlig hva som er på de forskjellige nivåene som vi her snakker om, sa forsvarsminister Enoksen.

Ingrid Fiskaa fulgte opp og ville vite om det er satt noen grense for kostnadene.

– Det er store summer det er snakk om, og kostnadsbildet har tydeligvis endra seg mye sammenlikna med det som blei lagt til grunn den gangen vedtaket om å flytta MPA-basen fra Andøya til Evenes blei gjort.

Mener statsråden at det finnes ei øvre grense for kor mye fellesskapet skal betale for å gjennomføre denne flyttinga? ville Fiskaa vite.

– Jeg tror jeg vil understreke en gang til at det dreier seg ikke bare om flytting av MPA, svarte Enoksen.

– Dette dreier seg om den totale utbyggingen hvor en betydelig del av kostnadene også er knyttet til QRA, som var vedtatt lagt til Evenes allerede i 2012.

Men det er store tall vi snakker om.

Det har vist seg at tilstanden på bygg har vært til dels dårligere enn det som ble lagt til grunn.

Det har kommet prosjekt som måtte gjennomføres, som ikke var i planen, og vi har hatt betydeligkostnadsøkning innenfor byggebransjen som også bidrar.

Så det er store tall, og vi bruker mye tid på å gjøre en grundig gjennomgang av dette.

Men det første jeg tar sikte på, er at rapporten skal bli offentlig, sånn at det ikke blir noen spekulasjoner rundt hemmelighold av tall, opplyste forsvarsministeren.