Får vann i bassenget

Etter å ha tenkt på saken en måneds tid samlet alle lokalpolitikerne seg i dag for å fylle vann igjen i bassenget ved Maurnes skole. Kostnaden er 11 millioner kroner, men det er vel anvendt.

Barna i Sortland får igjen et bassengtilbud utenfor sentrum, når Maurnes gjenåpnes (illustrasjonsfoto).

Fire år uten vann er nok. Kommunestyret i Sortland vedtok i dag at bassenget ved Maurnes skole skal settes i stand igjen, slik at det kan gjenåpnes.

Lovordene satt løst og mange smilte bredt da konklusjonen endelig var klar.

For en måned siden ville imidlertid ledelsen i Sortland bare notere seg hvor mye penger som trenges, uten å vedta prosjektet.

I formannskapet ville ikke AP, SP og SV vedta noe konkret, og dermed utsette saken.

Ledet av Christoffer Ellingsen i partiet Rødt stemte Høyre og FrP for Maurnes, og senere har de fått flere med seg.

Allerede før kommunestyret samlet seg torsdag, var det klart at «utbrytere» fra SP og AP ville stemme for Rødt sitt forslag og sikre det flertall.

Da snudde like godt alle sammen og et samlet kommunestyre vedtok å starte jobben med Maurnes-bassenget.

Et enstemmig kommunestyre stemt for å gjenåpne Maurnes-bassenget.

Kostnadene er antydet å lande et sted i overkant av 11 millioner kroner, men dette vet man ikke helt sikkert.

En rapport fra Norconsult har stipulert prisen for renovering av bassenget, men kommunen må nå foreta prosjektering og innhente konkrete anbud.

Det skal dessuten tas raskt nødvendige tiltak for å søke på eventuelle økonomiske støtteordninger til prosjektet.

Opptak av lån og mulig annen finansiering til prosjektet, fremmes til politisk vedtak førstkommende budsjettregulering i 2022.

Driftsutgifter legges inn i budsjett og økonomiplan fra tidspunkt for ferdigstillelse og oppstart.

– All ære til FAU ved Maurnes skole og Christoffer Ellingsen (Rødt) som har jobbet for å få til dette vedtaket, sa Geir Halvorsen (H) under debatten.

Elisabeth Reinsnes (SP) summerte opp flere års iherdig jobb hos foreldreutvalget ved Maurnes skole.

Alle forhold har lagt til rette for at det er fornuftig å få bassenget i drift igjen. Særlig hensynet til barnas lovbestemte rett til svømmeopplæring.

Ingen negative kommentarer ble hørt og dermed kunne hele kommunestyret samle seg med felles applaus da vedtaket var gjort.

Det skal igjen bli varmt vann og Maurnes basseng, etter fire års tørke og usikkerhet.