Bekrefter Andøy-base

Flystasjonen på Andenes får nye oppgaver. Det bekrefter finansminister Trygve Slagsvold Vedum torsdag. Hovedoppgaven blir base for mottak av allierte styrker fra NATO.

Flystasjonen på Andenes får nye oppgaver (foto: Torgeir Haugaard/Forsvaret).

Fredag 8. april fremmer forsvarsminister Odd Roger Enoksen stortingsmelding om prioriterte endringer, status og tiltak i forsvarssektoren.

Samme dag oversendes tilleggsavtalen om forsvarssamarbeid med USA til Stortinget.

Det er ventet at det her blir lagt frem detaljerte planer for Andøya flystasjon, der man slår fast at basen skal består i fremtiden.

– For regjeringen er det viktig å styrke evnen til å ta imot allierte tropper og styrker.

Det blir fortsatt en militærbase på Andøya, fordi vi mener det er viktig for landet vårt, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NRK.

– Dette blir en permanent base på Andøya, nettopp fordi den er så bra lokalisert.

Det er viktig for Norge at vi er Nato-medlem, og at vi kan ta imot allierte styrker. Da er Andøya som base et veldig godt utgangspunkt, sier Vedum.

Han er samtidig klar på at de marine overvåkingsflyene skal flyttes til Evenes, selv om kostnadene øker voldsomt.

Onsdag ble det kjent at basen på Evenes vil øke i pris fra 3,5 til 8 milliarder kroner.

Senterpartiet har tidligere lovet å bevare flystasjonen på Andenes, da som base for de maritime overvåkingsflyene.

Prosessen med Evenes er imidlertid kommet så langt at man ikke får snudd på akkurat dette.

Med andværingen Odd Roger Enoksen som forsvarsminister, måtte det nesten komme en vri på saken slik at hjemkommunen ikke taper alt.

Nå slås det altså fast at Andøya flystasjon skal bestå, med nye oppgaver.

Aktiviteter omkring droner og samarbeid med Andøya Space er trolig også elementer som inngår i nye planer.

Fredag vil man vite mer om dette, når stortingsmeldingen legges frem.