Nå med takterrasse

Planene for de 70 nye leilighetene i Steinbruddet på Sortland er blitt litt justert, slik at det kommer takterrasse på alle byggene. Planløsningen er også litt endret når byggesaken nå fremmes.

Slik vil de 5 blokkene ligge når alle leilighetene i Skytterhaugen er ferdig om 2-3 år (foto: Klausen-gruppen).

Det er firmaet Steinbruddet Invest AS som bygger ut området, som ligger ved Skytterhaugen over Sortland sentrum, hvor det gjerne kalles for «steinbruddet». Planene er utarbeidet av Klausen-gruppen AS.

Alle beboerne i de nye leilighetene skal med dette få tilgang til terrasse og fin utsikt, når de kan flytte inn i leilighetene om et år eller to. Planen er at første byggetrinn allerede skal startes opp i sommer.

Dersom byggesøknad nå blir godkjent av kommunen kan ferdigstillelse av første bygg komme allerede i 2021, mens bygg to kommer året etter. De øvrige bygg kan kanskje oppføres med noe kortere mellomrom.

Dette ut fra den erfarte salgstakt til leiligheter av denne type i Sortland kommune, som begrenser seg ut fra innbyggerantall og kjøpekraft. Flere leiligheter bygges nå ved sjøkanten av Sortland by, men dette blir første større utbygging oppe i høyden.

For å kunne bygge ut Steinbruddet, er det nødvendig å foreta en god del spregningsarbeider og massetransport. Sprengningsarbeider planlegges ferdig utført før første bygg står ferdig. Da vil også halve området være utbyggingsklart.

Slik ser arkitekten for seg noen av byggene i Steinbruddet, når disse står ferdige om et par-tre år (foto: Klausen-gruppen as).

Salg av massene er en forutsetning for økonomi i prosjektet, og det vil ta noe tid å kjøre bort steinmassene til ulike prosjekter i Sortland. Det forutsettes derfor at søndre del av området brukes til deponi av steinmasser i hvert fall til utgangen av 2022.

Pris på leilighetene er ikke klar ennå og heller ikke detaljer med innredning og organisering. Mye av planleggingen er imidlertid gjennomført, slik at kommunen straks kan ta stilling til prosjektet.

Bak Steinbruddet Invest AS står Ellingsen Invest AS og MK Invest AS. Styret består av Geir Abel Ellingsen og Mads Røkenes. Hos Klausen-gruppen er det Gunnar Klausen som leder arbeidet med prosjektet.

I tillegg til selve byggene med leiligheter, skal det anlegges parkering, lekeplass og friområder. Tomtas areal er på hele 40.000 kvm, mens den nye bebyggelsen blir på 523 kvm.

Største leilighet i toppetasjen blir på 140 kvadratmeter og får 3 soverom, stue og kjøkken, bad og stod balkong. Minste leilighet blir på ca 60 kvadrat. Ut fra størrelsen blir det selvsagt store sprik også i prisnivået.