Lokalt firma bygger

Investeringene i det nye landbaserte lakseoppdrettet i Andøy er begynt. Driftsbygget skal reises av lokale Karstein Kristiansen Entreprenør, med kontorer, garderober og prosessanlegg.

Slik vil det nye driftsbygget se ut, når Andfjord Salmon AS er klare til å flytte inn i eget bygg.

Andfjord Salmon AS, det kommende, innovative landbaserte oppdrettsanlegget på Andøya, har engasjert Karstein Kristiansen Entreprenør AS (KKE) som entreprenør for etablering av driftsbygg.

– Vi er svært tilfreds med å være foretrukket som leverandør på dette prosjektet, og ser fram til å samarbeide med byggherren og prosjektledelsen. Å være med på et så nyskapende prosjekt, er veldig moro for oss, sier Kjell Rønning Hansen, daglig leder i KKE.

Bygget er på 1.400 kvadratmeter over to etasjer, og skal inneholde prosessanlegg for drift av første oppdrettsbasseng, samt arealer for administrasjon.

– Planlegging og prosjektering av bygget er allerede i gang og bygget skal stå ferdig til bruk sammen med resten av anlegget, forteller Rønning Hansen.

– Vi er veldig fornøyd med at en lokal entreprenør som KKE er konkurransedyktig på både kvalitet og pris. Dette blir veldig flotte fasiliteter for våre ansatte på Kvalnes, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon.

Første etasje i driftsbygget skal i tillegg til prosessdel inneholde garderobeanlegg med sluser og fasiliteter som offentlig regelverk pålegger. Andre etasje vil ha kontorer, møterom, kontrollrom og fellesarealer som kantine og utstilling.

Andfjord Salmon AS er et selskap på Andøy i Vesterålen, som ble etablert i 2014 av Roy Bernt Pettersen. Selskapet er bygget på et nyskapende, innovativt og bærekraftig oppdrettskonsept. Andfjord Salmon sitt anlegg er patentert, har lavt energiforbruk, lave driftskostnader og er gunstig for miljøet.

Andfjord Salmon AS baserer sin nyskapende teknologi på gjennomstrømning og har som ambisjon å bygge verdens største og mest miljøvennlige anlegg i sitt slag.

Selskapet henter sjøvann fra dypet av Andfjorden og skal gjenskape naturlige og optimale forhold for laksen på land. Vannet skal skiftes ut 15-17 ganger i døgnet. Laksen kan ikke rømme eller utsettes for lakselus og anlegget vil langt på vei være selvforsynt med energi.

I første omgang planlegges det å produsere 10.000 tonn laks, men på sikt kan man komme opp i 60.000 tonn. Prosessen med å montere bassenget, som får en dimensjon på 45 x 40 x 20 meter, startet rett over påske. Bassenget er produsert av i Arendal og ble sendt med båt til Risøyhamn. Deretter ble delene fraktet med politieskorte og spesialtransport opp til Kvalnes.