Reindriften er viktigst

Minister Nikolai Astrup har bestemt at steinbruddet på Kringelen ikke får utvide, og det skal ikke bygges nye hus i Kvalsaukan. Hensynet til reindriften i området er avgjørende for dette.

Kommunalminister Nikolai Astrup har signert vedtaket om Sortland arealplan, som blokkerer videre steinbrudd på Kringelen (fotomontasje).

Siste del av Sortlands arealplan er nå endelig vedtatt av Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (Høyre). Han har gitt Sametinget medhold i deres innsigelse og slår fast at det ikke skal bygges nye boliger i Kvalsaukan.

Steinbruddet på Kringelhøgda skal heller ikke få lov å fortsette når dagens konsesjon går ut. Eiendommen skal tilbakeføres som LNFR-område, som betyr at reindriften skal kunne ha vinterbeite her.

– Også her vil viktige reindriftsinteresser bli negativt påvirket av en utvidelse av området, eller dersom det åpnes opp for annet utbyggingsformål når driften av massetaket er avsluttet, skriver Astrup i sitt vedtak som nå er sendt til Sortland kommune.

Vedtaket fra Kommunal- og moderniseringsministeren kan i utgangspunktet ikke klages på, og Nikolai Astrup ber Sortland kommune følge opp dette ved å ta inn hans bestemmelser i den arealplanen som man vedtok 7. februar 2019.

Dermed er en langvarig strid kanskje endelig over. Konsekvensen blir at steinbruddet på Kringelen i nær fremtid må stenges ned, ettersom dagens driftskonsesjon snart utløper. Grunneierne hadde ønsket å fortsette, med et utvidet massetak, da behovet for stein er stort omkring Sortland.

Dette vil i første omgang ramme videre utfylling av havneområdet på Bogan, der Holmøy Maritime og Sortland kommune har akutt behov for steinmasser. Nå må dette trolig hentes fra Karihaugen ved Ånstadblåheia og kjøres med lastebil over Sortlandsbrua.

Høyre-politiker Nikolai Astrup har signert vedtaket i Kommunal- og moderniseringdepartementet, men han har ikke selv vært på befaring i Sortland. Det er seniorrådgiver Jon Beldo i KMD som har behandlet saken og skrevet forslaget som Astrup så signerte.

Jon Beldo var på befaring i Sortland 10. oktober 2019, sammen med representanter for fylkesmennene i Nordland og Troms, pluss lokale politikere, grunneierne og reindriften. Beldo har i etterkant drøftet saken med saksbehandlere på flere nivå.

Alle dokument i denne saken skal i utgangspunktet være offentlige, slik at partene kan se hva som er gjort og hvem som har sagt hva. Ett dokument nektes imidlertid offentliggjøring og det er nettopp notatet fra Jon Beldo til Nikolai Astrup, der han skriver forslaget til vedtak.

-Bestemmelsen er gitt fordi forvaltningen skal kunne ha en intern sfære hvor informasjon holdes fortrolig, som er kjernen i vår sak. Notatet er et foreløpig utkast til vedtak i saken, og vi mener det er et reelt og saklig behov for å unnta dokumentet, skriver Beldo i sitt svar til Vesterålnytt.

Et tredje punkt er også tatt med i vedtaket fra KMD og det gjelder ønsket om lysløype på Strand. Nikolai Astrup mener at dette ikke er godt nok planlagt og avviser forslaget, slik det er sendt over fra Sortland kommune.

Dermed har altså Sametinget og reindriften vunnet saken med 3-0 seier: Boliger i Kvalsaukan blir stanset. Steinbruddet på Kringelen blir stanset. Lysløypa på Strand blir stanset.

Ønsket fra grunneierne og vedtaket fra Sortland kommunestyre blir dermed satt til side, slik at ingen ting av dette kommer i konflikt med behovene reindriften mener å ha i området.