Millioner til idrett

Lokale idrettslag i Vesterålen får til sammen 9,5 millioner kroner i spillemidler til ulike idrettsanlegg. Bassenget på Melbu og idrettshallen på Andenes får de største beløpene denne gangen.

Melbu er vinneren i Vesterålen denne gang, med en samlet pott på 3,5 millioner av spillemidlene, som fylkesråd Ingelin Noresjø nå har fordelt (foto: Nfk, Susanne Forsland).

Idrett og fysisk aktivitet i Nordland får 61,2 millioner kroner når fylkesrådet nå har fordelt spillemidlene. Det er 59 anlegg i 33 kommuner som får tilskudd. Et viktig kriterium i fordelingspolitikken har vært at det så langt det er mulig skal være en idrettshall og en svømmehall i hver kommune. Et mål man er på god vei til å nå.-Det er de frivillige i lokale idrettslag og kommunene som drar i gang, og følger prosjektene med idrettsanleggene helt i mål. Det fortjener de all honnør for, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Ingelin Noresjø (KrF), som selv har mange møter med styrerepresentanter for flotte idrettsanlegg i hele Nordland.Hun peker på at anleggene har stor betydning for både organisert idrett og egenorganisert fysisk aktivitet. Og mener de lokale ildsjelene bidrar til langt mer enn selve idrettsanleggene.

– Aktivitet henger klart sammen med både helse og trivsel. At man har tilgang på denne type tilbud er også med på å øke attraktiviteten på stedene. I tillegg viser de lokalt engasjement, noe som kan være utslagsgivende på om man ønsker å bli boende eller flytte, sier fylkesråden.

Tilskuddene fordeles etter en rullerende prioriteringsliste. Fylkesråden mener det er viktig at barn og unge i hele Nordland har tilgang på gode anlegg som tilbyr gode og varierte idrettstilbud.

– Denne gangen har vi prioritert å få finansiert ferdig noen større anlegg, det gjelder Rødøy flerbrukshall, Steigen flerbrukshall, Kippermoen svømmehall, Lovund idrettshall, Borgehallen i Vestvågøy, Nordlandiahallen i Andøy, Enga skole svømmehall og Bindalseidet skole idrettshall, sier Ingelin Noresjø.

Men selvsagt får også mange mindre anlegg også støtte, sier Noresjø. For Vesterålen så er det 9 poster på tildelingslista, der Melbu altså får tilskudd både til bassenget og skytebanen. Folkebadet er allerede ferdig, men regningene er ikke fullt betalt ennå.

Andøy kommune får desidert mest, med 2,2 millioner til idrettshallen, 1,4 millioner til Bleik kunstgressbane og 153.000 kroner til ungdomsskolens landshockeybane. Noen tiltak er allerede ferdig, mens andre er i startfasen. Her er hele listen for Vesterålen:

  • Melbo skytterlag, skytebane, 481.000
  • Melbu folkebad, Hadsel, 3.000.000
  • Bø il, Steine stadion, garasje/lager, 310.000
  • Øksnes idrettspark, kunstgress, 840.000
  • Sortland idrettspark, Sortland, 840.000
  • Strand skole ballbane, Sortland, 300.000
  • Andenes flerbrukshall, Andøy, 2.200.000
  • Bleik kunstgressbane, Andøy, 1.445.000
  • Andenes ungdomsskole landhockey, 153.000