Millionene er blåst bort

Vesterålskraft Vind as skulle sette opp 14 vindmøller på Ånstadblåheia. Fallende kraftpriser og mindre subsidier har bremset prosjektet hittil. 19 millioner er blåst bort så langt, uten en krone i inntekt for selskapet.

Ånstadblåheiavind

Direktør Jon Ingebrigtsen trenger mer penger og er på jakt etter kapital for å bygge vindmøller på Ånstadblåheia. Noen «striper» i marka ved alpinbakken er synlig på bildet, men det er langt unna at noen vindmøller kan komme på plass.

Optimismen var stor da Vesterålskraft Vind as ble stiftet i 2004 og endelig konsesjon for utbygging ble gitt i 2013. Siden dette har pengene blåst ut av selskapets kasse og i 2014 tok man en nedskriving av verdiene med 22 millioner. Regnskapet for 2015 viser at det fortsatt er røde tall, med 1,2 million. Underskuddet er så langt kommet opp i nær 19 millioner. Når innskutt kapital er 17 millioner, så er man altså i en skikkelig knipe. Bankkontoen er fullstendig tømt og egenkapitalen er negativ.

Det er heldigvis ikke lenger Vesterålskraft som står bak dette selskapet, men derimot Nordkraft i Narvik som eier 90%. Det er da også Nordkraft som dekker regningene og holder liv i selskapet. Nær 9 millioner har morselskapet lånt ut til prosjektet på Ånstadblåheia.

Direktør Ingebrigtsen skriver i sin beretning at prosjektet er godt og alle nødvendige tillatelser er på plass. Man har avtaler med grunneierne og leverandører, samt egnet lagringsplass når man eventuelt kommer i gang. Det eneste man mangler, er penger.

Nordkraft håper strømprisene skal stige i årene fremover, men prognosen for 2016 er faktisk motsatt. Prisen i år vil ligger på 18 øre, sier ekspertene. -På grunn av utilstrekkelig lønnsomhet er prosjektet nedskrevet til antatt bruksverdi. Selskapet har intensjon om å få tilført nødvendig kapital. Det pågår en prosess for å finne finansiering til prosjektet, sier Jon Ingebrigtsen. Han håper at 2016 skal kunne bringe et svar på om man vil gå videre med prosjektet.

Nordkraft og Vesterålskraft har altså satt inn 17 millioner i aksjekapital. Dette er nå tapt, og av 1,5 av disse millionene går fra kassen til Vesterålskraft. Nordkraft må svi for resten og har altså også gitt et litt usikkert lån på nær 9 millioner. Om prosjektet blir strøket helt ut, så vil altså Nordkraft kunne tape 24 millioner her.

Nordkraft eies i hovedsak av Narvik kommune og Troms Kraftforsyning as. Det har vært offentlige eiere hele tiden, med unntak av noen år på 2000-tallet da danske E2/Dong Energy var inne på eiersiden. Som et resultat av dette kom vindkraftsatsingen. Det ble deretter satt nasjonale mål om utbygging av mer fornybar energi frem mot 2020. Samme periode rigget derfor Nordkraft seg for vekst. Det var mange ansettelser og investeringer i prosjekter der det ble satset på sterk vekst. Flere småkraftverk ble bygget, og mange prosjekter stod for tur da strømprisen falt og siden har vært lav.

I 2013 var derfor grunnlaget for veksten endret for Nordkraft. Kostnadsnivået på både drift og finans var høyt, det samme var gjelden. Det var behov for en kraftig omstilling. Under ny ledelse ble dette satt i gang våren 2013. Det ble frigjort kapital ved hjelp av salg av aksjer, eiendom, biler og utstyr. Nedbemanning og andre kostnadsreduksjoner var også nødvendig. Vindkraftprosjektet på Ånstadblåheia var ikke lenger lønnsomt å bygge ut og kassen til Nordkraft var bunnskrapt.

Konsernets driftsinntekter for 2015 var på 390,9 millioner kroner. I 2014 var tilsvarende tall 433 millioner kroner. Hovedårsaken til lavere inntekter er fall i kraftprisene og endringer i forretningsmodellen knyttet til småkraft. Nordkraft-konsernets små kraftverk ble solgt 1. juli 2015, men man har fortsatt litt inntekter fra driften av disse små kraftverkene. Til tross for lavere inntekter, ble driftsresultatet 108 millioner bedre enn i 2014.