Barnetallet synker stadig

Sortland hadde 1.844 barn under 13 år i 2001. Nå har vi bare 1.568, selv om folketallet i samme periode har økt med tusen innbyggere. Det betyr at Sortland «mangler» 440 barn for å unngå en forgubbing.

graviditeten

Om det er damene som ikke er villige lengre, eller mennene som snur ryggen til, sier statistikken ikke noe om. Tallene viser imidlertid klart at det stadig blir færre gravide i Sortland, selv om folketallet øker litt via tilflytting (illustrasjonsfoto/montasje).

Bak de nøkterne tallene i statistikken skjuler det seg konkrete avgjørelser hos den enkelte kvinne og mann i Sortland. Når fødselsraten går ned, så er det altså færre kvinner som velger å få barn nummer to eller tre. Folketallet i Sortland har økt med ca 9% de seneste 15 år. Når vi hadde 1.844 barn i 2001, så skulle vi hatt 2.010 nå. Det har vi altså ikke og Sortlands innbyggere i aldersgruppen 0-12 år teller bare 1.568. Det «mangler» derfor ca 440 barn og dette slår selvsagt ut konkret i barnehager og skoleklasser rundt i kommunen.

Ser man på samme periode og gruppen tenåringer, er situasjonen derimot lysere. Sortland hadde 817 tenåringer i 2001, mens vi nå har 1.061. Her har altså tidligere gode fødselstall reddet oss, slik at vi faktisk har en fin økning i denne aldersgruppen (13-19 år). Det viser seg igjen på videregående skole med tallrike elevkull.

Likevel er det en klar «forgubbing» av Sortland, slik man også har sett i nabokommunene, kanskje særlig Bø. Aldersgruppen som vokser mest er 67-79 år, mens det også er stor økning for 45-66. Her øker det henholdsvis 48% og 15%. 80-åringene er blitt litt færre, mens vi har fått dobling i antall 90-åringer. Det er nå mer enn 100 personer som har passert 90 år i Sortland. Eldrebølgen er altså i ferd med å skylle inn over Sortland og den vil nok forsterke seg i årene fremover.

Færre barn og flere eldre vil gi Sortland kommune en skikkelig utfordring i årene som kommer. Om 20 år er dagens 50-åringer blitt pensjonister og dagens skolebarn skal være i jobb for å gi skatteinntekter og pleie for de eldre. Spørsmålet er om dette vil henge sammen og om kommunen har tatt de nødvendige grep i tide for å møte disse utfordringene.

Tallene vi gjengir her kommer frem i årsrapporten til Sortland kommune, som legges frem for de politisk folkevalgte nå. Tallene viser også en helt klar sentralisering, der noen kretser tømmes for folk, mens den store veksten skjer i sentrum. Byen Sortland og Strand vokser mest, mens det også er positive tall i Sigerfjord, Maurnes og Holand. Kretsene Nevernes, Jennestad, Holmstad, Blokken og Godfjord har derimot stor nedgang i folketallet. Til sammen er det 10.214 innbyggere i Sortland nå, mens det i 2001 var 9.363.