Mer enn full dekning i barnehagene

Alle barn med barnehagerett i Sortland har nå fått tilbud om plass fra nytt barnehageår starter. I tillegg har også noen barn uten barnehagerett fått plass. Dette er rekordtidlig fordeling og i år har søknadsprosessen vær hel-digital.

Barnehage

Alle som søkte og har rett til barnehageplass i Sortland, har nå fått dette for kommende år.

Sortland kommune har 7 kommunale og 7 private barnehager, som til sammen har plass til mer enn 500 barn. Fristen for å søke plass gikk ut 15.mars og allerede nå er alle fordelt. Dette er rekordtidlig, selv om Stortinget utvidet barnehageretten til å gjelde flere barn like før søknadsfristen. Rett til barnehageplass har barn bosatt i kommunen som er født før 1.nov 2015 og som har søkt innen fristen 15. mars.

Det er flere grunner til at kommunen har klart fordelingen på en knapp måned. Et dataprogram registrerer alle søkere, både i private og kommunale barnehager. I år har det kun vært elektroniske søknader. Når det så er hurtig arbeid og god oppfølging fra styrerne i de enkelte barnehagene, så faller brikkene lett på plass. Foreldrene prioriterer selv hvilke barnehager de vil ha plass i, og deres ønsker følges så langt det er mulig. Det er imidlertid noen som får tilbud om plass i andre barnehager enn de har prioritert. Selv om de takker ja til plass i en annen barnehage, har de rett til å stå på venteliste for sin førsteprioritet.

Det er suppleringsopptak hele året. Dersom noen takker nei til barnehageplass eller det blir ledige plasser i løpet av året, vil disse plassene fortløpende bli tilbudt de som står på venteliste. De kommunale barnehagene i Sortland er Vestmarka, Lykketreff, Strand, Sigerfjord, Eidsfjord, Jennestad og Holmvannet. De private er Kleiva, Prestelva, Blåfjell, Bjørkmo, Granbuska, Skogstjerna og Nordskogen.