Fornes håper på nytt vannverk

Harepest-utbruddet på Fornes i Andøy har nå rammet 7 personer, trolig med smitte fra brønnvann. Etter folkemøtet forleden er det tent håp om nytt vannverk. Det vil løse mange problem i bygdene Medby og Fornes.

Medbyfolk

Omkring 40 personer fra bygdene Fornes, Medby og Forfjord var møtt frem på Medby bygdehus for å få informasjon om sykdomsutbruddet og mulighetene for nytt vannverk (foto: Idar Nilssen).

Flere forteller nå om mye smågnagere i skogen, så 2016 ser ut til å bli et lemenår. Dette lille dyret kan ha havnet i en del brønner og ført smitten med seg. Om det blir virkelighet med et felles kommunalt vannverk i dette området, kan mange av de private brønnene kobles ut. Kommunen sier man tenker å ta drikkevann fra Ressmålsvatnet eller Finnsætervatnet, og sette på renseanlegg. Teknisk sjef Arne Blix var på folkemøtet og kunne fortelle at kommunen tror et slikt prosjekt vil koste omkring 20 millioner. Da håper man på oppstart neste år og kan ha rent klart vann i kranene til Fornes og Medby før utløpet av 2018.

Allerede i 2008 gjorde formannskapet i Andøy vedtak om å sikre vannforsyningen i dette området. Senere har lite skjedd, inntil man nå ser ut til å komme på banen igjen med nye og konkrete løfter. Planer og ledninger må imidlertid på plass, og dette vil ta tid. Imens må folk i dette området koke vannet, om man ikke har egen UV-rensing. Ved et utbrudd i 2007 ble 14 personer syke i Fornes-området. Terje Skomsvold fra Mattilsynet påpekte at man ikke bør stole på en enkelt vannprøve, for noen dager etter kan brønnen bli infisert, om en smittebærende lemen eller mus faller i vannet.

Medbymøte

Noen av deltakerne på bygdemøtet var (fra venstre) Terje Skomsvold fra Mattilsynet, Knut Nordmo, teknisk sjef Arne Blix og rådmann Kirsten Pedersen (foto: Idar Nilssen).

Rådmann i Andøy kommune, Kirsten Lehne Pedersen, var også på møtet og beklaget situasjonen. Hun lovet at kommunen skal bistå med avbøtende tiltak, inntil vannverket er ferdig. Hva dette betyr er litt usikkert, men mange av bygdefolket håper nå på hjelp og støtte til å fornye brønner, koble på egen rensing og ta regelmessige vannprøve. Også Knut Nordmo beklaget situasjonen og lovet støtte fra kommunen. Styret i Medby IL har vedtatt å investere i renseanlegg, etter det som nå har skjedd, og laget vil søke om støtte fra kommunen til dette. Flere andre vil trolig også nå ta en skikkelig gjennomgang av sine egne brønner og be om støtte og hjelp fra kommunen.

Vannverket vil neppe være klart før om et par år, så i mellomtiden må man jo ordne de private løsningene som best man kan. Alle kommunelegene på Hinnøya er ellers varslet av Mattilsynet, og fylkeslegene i Nordland og Troms likeså. Dyr og fugler flytter seg, til dels over store avstander, og dermed kan smitten også dukke opp helt andre steder. Nabokommunene til Andøy er Sortland og Kvæfjord, og her bør man være særlig påpasselige nå som smitten er oppdaget såpass nær kommunegrensa. Potensielt er hele Hinnøya i risikosonen.