Små kryp stenger stort anlegg

Funn av 30-40 kakerlakker i Sortlandshallen, gjør at hele anlegget er stengt ned. I alle fall 2 uker, kanskje mer, vil det ta å bli kvitt krypene. Bygget skal varmebehandles i stedet for å bruke gift, og dette vil trolig koste over 300.000 kr.

Kakerlakker

Blattella germanica, eller tysk kakerlakk, har tatt bo i Sortlandhallen, som nå blir stengt i minst 2 uker.

Mange kjenner til kakerlakker etter besøk i varmere strøk hvor disse insektene kan være svært så vanlige. Den tyske kakerlakken (Blattella germanica) er en tropisk art som er kommet til Norge via reisende. Den finnes nå over nesten hele verden, og regnes som den viktigste arten av kakerlakker når det gjelder skadeverk. Dette er krypene som nå gir Sortland kommune en skikkelig utfordring. Fra eksperthold sies det at om man ser en kakerlakk, er det trolig mange i skjul i nærheten. Når man oppdager 30-40 stykk i Sortlandhallen, er det trolig mange hundre, kanskje flere tusen, totalt sett i bygget.

Et annet problem her er at barn og ungdom som bruker hallen mye kan ha tatt med seg kryp hjem eller til andre kommunale bygg, uten at man vet dette selv. Sannsynligheten er ikke stor, da kakerlakkene gjemmer seg når det blir lyst, men noen kan likevel ha valgt å gjemme seg i for eksempel gymbagger. Kommunen ber derfor foreldre være observante i den nærmeste tiden, og gjerne sjekke bagger som har vært ofte i hallen.

Formannskapet ble orientert om denne saken i dag og man fikk da antydet en kostnad på ca 300.000 kr. Alternativet til varmebehandling er mer langvarig bruk av limfeller eller gift og gass. Varmebehandling skal være svært effektiv og ta bare 3 dager.  Rådmann Johnny Kvalø opplyste at denne metoden var brukt på et hus i Narvik, der man fant hele 30.000 kakerlakker. Metoden er god, men det kan likevel ikke garanteres at alle individene blir tatt. Man må derfor ha en nøye etterkontroll også.

Tysk kakerlakk (Blattella germanica) er en tropisk art som er spredt over nesten hele verden. Den har et stort antall egg per eggkapsel, og kan raskt gjennomføre livssyklusen fra egg til voksen. Som kakerlakker flest er den altetende. Den er regnet som et alvorlig skadedyr, og store summer brukes hvert år for å bekjempe dette insektet. Ifølge Folkehelseinstituttet har tysk kakerlakk velutviklede vinger som kan brukes til glideflukt. Voksne individerer er lysebrune til brungule av farge og ca. 1,0-1,6 cm lange.

FHI forteller også at denne kakerlakken nærmest er altetende og aktiv om natten. Om dagen, når det er lyst, sitter de gjemt i sprekker, under og inne i maskiner og utstyr der det er mørkt. De piler raskt av gårde om de blir skremt. Ser man tysk kakerlakk som er ute i lyset tyder det på en stor bestand. De er avhengige av varme områder (25-33 °C), samt tilgang på vann og fuktighet. Tysk kakerlakk kan ikke leve utendørs i Norge.