Coop Extra tar form i skisser

Kjøpesenteret som Coop ønsker seg på Strandskog i Sortland, begynner å ta form med skisser og planer med nøyaktige mål. Flere merknader er også kommet og det brygger opp til strid om Snekkervegens avkjørsel.

Strandskogskisse

Slik ser Petter Bogen for seg at Copp Extra skal fremstå på Strandskogjordet. Ny innkjøring fra Vesterålsgata tenkes rett ved Snekkervegen.

Planene for kjøpesenteret legges nå gradvis frem i mer konkret form. Blant annet får beboerne på oversiden av Strandskogvegen nå vite at lageret vil kommer 4 meter høyere enn vegbanen. Det betyr redusert utsikt, men blir kanskje til å leve med da samlet byggehøyde er antydet til 12 meter. Det blir 3-4 naboer her som får bygget nært innpå seg, men likevel blir det en bra avstand med et lite grønt belte. Dette fremkommer i de nye planene som er sendt til Sortland kommune.

Snekkervegen kan imidlertid skape litt problem. Kjøpesenteret ønsker en egen direkte avkjøring fra Vesterålsgata, rett ved avkjøringen til Snekkervegen. Det protesterer Vegvesenet på. Beboerne i Snekkervegen ønsker ellers at denne vegen blir brukt som avkjøring og flyttes litt sørover. I dag ligger vegen helt inne på deres tomter, og ikke midt i tomtegrensen slik det er normalt. Her vil det derfor trolig bli noen forhandlingsrunder, før man finner en løsning alle kan godta.

Et annet spørsmål som kan komme opp, er avkjøringen til Byggmakker. Den er visstnok ikke i henhold til gamle vedtatte planer, og skal egentlig være felles med avkjøringen til småbåthavna og Sørhavna brygge. Her kan det også komme opp en diskusjon, ettersom krysset med Vesterålsgata vil bli enda mer belastet enn det er i dag, når Coop har åpnet. Det nye kjøpesenteret skal inneholde byggevarer og dagligvarer, med til sammen 6.000 kvm areale.

Strandskogplan

Her er vi kjøpesenteret i en litt annen vinkel, men fortsatt sett fra sjøen. Fra Steirovegen tenkes 2 innkjøringer.

Fortsatt er det Leonhard Nilsen & Sønner som eier hele Strandskogjordet. Firmaet Sortland Handelseiendom as står nå bak planleggingen og reguleringen, og det er trolig dette firmaet som skal reise byggene her før disse leies ut til Coop. Bak dette firmaet står noen investorer og eiendomsutviklere på Aker brygge, som har flere slike «handelseiendommer» i sin portefølje. Daglig leder er Thomas Ove Hansen, som også leder Fazenda Asset Management AS. Benn Eidissen og Even Carsel fra Lofoten er også involvert i noen av disse selskapene.

Petter Bogen Arkitektkontor as mener prosjektet ikke bryter med Byplanen og heller ikke med de regler som er satt av Nordland fylke om å begrense nye kjøpesentre. Den nye matbutikken vil betjene et stort antall husstander i Lamarka og på Strandskog, som eller måtte kjøre inn til sentrum for å handle. Dette gir mindre trafikk og bedre tilbud til denne delen av Sortlands innbyggere. Når det gjelder byggevarer er det ikke mulig å legge en slik butikk i sentrum, da denne må ha mulighet for å ta imot lange trailere og ha plass til kunder med bilhengere. 120 nye P-plasser på Strandskog skal ivareta dette, pluss god snuplass for godsbiler.