Hotellet stoppet på kommunekravene

Overskridelsene på uteområdet ved Kulturfabrikken ble delvis veltet over på hotell-prosjektet. Det kom i tillegg til den steile holdningen på kommunens leiekrav. Til sammen ble det disse millionbeløpene som i siste runde førte til konkursen i Blåbyen Invest.

Blåbyenhotell

Geir Abel Ellingsen forsøkte hardt å realisere hotell på tomta ved Kulturfabrikken, men lyktes ikke. Tomta står fortsatt uten aktivitet og noe hotell er ikke i sikte.

-I ettertid er det klart at vi i starten skulle forhandlet frem en maksimalpris på leie og en maksimalkostnad for uteområdene. Nå ble de store overskridelsene som oppstod, i stor grad veltet over på oss, og dette var med på å gi nådestøtet for hotell-prosjektet, sier Geir Abel Ellingsen til Vesterålnytt. Han var daglig leder av Blåbyen Invest as. Etter at både dette investeringsselskapet og datterselskapene ble slått konkurs, har både han og de andre lokale medinvestorene måttet tåle en del kritikk.

-En annen erkjennelse i ettertid er nok at prosjektet ble for ambisiøst i starten. Vi skulle ikke startet med så store planer, som også inkluderte badeland. Hadde vi gått rett på et prosjekt slik det ble i sluttfasen, nedskalert og mer nøkternt, så kunne vi nok ha lykkes, sier Ellingsen. Han forteller at de stor hotellkjedene ikke ville investere noe på Sortland selv, og ville heller ikke tilby noen fast leie. Det eneste man fikk tilbud om, var såkalte franchiseavtaler. Dermed ville de lokale investorene sittet med hele risikoen, både for investering og drift.

-Rådmannen i Sortland kommune nektet å gå inn i reelle forhandlinger om leiepris i Kulturfabrikken. De opprinnelige avtalene som var inngått viste seg å gi uante utslag da kostnadene på bygget økte. Disse kostnadene hadde vi egentlig ikke noe med, men vi fikk regninga. Utfallet av denne saken kunne blitt annerledes om vi hadde møtt en viss velvilje i kommunen. Etterhvert økte kravene mot Blåbyen Invest så mye at de ikke ville være mulig å dekke over den hotelldriften vi kunne se for oss. Da fikk vi heller ikke med andre investorer.

Vi forsøkte flere ganger å få reforhandlet avtalene, men nådde ikke frem. Sannsynligheten for at vi hadde klart å finansiere prosjektet ville økt betydelig om rådmannen og kommunen hadde imøtekommet oss på dette punktet, sier Geir Abel Ellingsen. Resultatet av denne saken er altså at Blåbyen Invest as gikk konkurs, og trakk med seg datterselskapene Blåbyen Hotell as og Blåbyen Hotelldrift as også. Dermed forsvant også driftsselskapet for kafeen i Kulturfabrikken, som nå Sortland kommune driver for egen regning. Investeringen i hotelltomta ble gjort av Blåbyen Invest as og denne fikk kommunen eierskap til via motregning på 8 millioner rett før konkursen.

Hvor mange millioner dette har kostet, er nokså uklart. Sortland kommune kjøpte eiendommer før byggingen av Kulturfabrikken for omkring 27 millioner kroner. Disse pengene ble betalt til Blåbyen Invest as. Noe av pengene (8 millioner) gikk til utfylling av hotelltomta og noe til prosjekteringen av hotellet. Blåbyen Invest as hadde flere datterselskap, som blant annet startet driften av kafeen i Kulturfabrikken, og noe av pengene gikk til dette også. Investerålen as og Discover Arctic as var også datterselskap av Blåbyen Invest as. Alle med Geir Abel Ellingsen i helt sentrale roller.