Hotell-konkursen får etterspill

Sortland kommune går trolig til sak mot investorene bak Blåbyen Invest as. Det er klart etter formannskapets behandling av saken torsdag. En rapport som ble utarbeidet av et revisorfirma og bobestyrer, hadde noen kritiske kommentarer, særlig om en eiendomshandel. Nå vil formannskapet omstøte denne.

Kvitbrygga

Bak Kvitbrygga skulle det stått et hotell. Det kom aldri og brygga brant ned. Nå følger trolig en rettssak.

Det var revisorfirmaet Pricewaterhouse Coopers AS som fikk i oppdrag å vurdere alle forhold omkring konkursen i Blåbyen Invest as og datterselskapene. Man la før årsskiftet frem en fyldig rapport som påpekte at det kunne være et par ting som var diskutable. Et salg av deler av eiendomsmassen til Blåbyen Invest as ble gjort til et nærstående selskap og en utbetaling til firmaet Georg A. Ellingsen AS kom tett opp til konkursdagen. Revisorene stilte spørsmål med disse forholdene, uten å gi noen konkret anbefaling.

Formannskapet hadde et lukket møte torsdag og fattet da følgende enstemmige vedtak: Rådmannen bes kontakte bostyrer for initiering av forfølgning av krav om ugyldighet etter aksjeloven 3-8 overfor Blåbyen Eiendomsinvest AS. Kommunen stiller nødvendig garanti overfor bostyrer for dekning av kostnader forbundet med forfølgning av kravet. I den grad det er rettslig og faktisk mulighet for at kommunen kan få kravet overdratt fra boet til seg for rettslig forfølgning direkte mot Blåbyen Eiendomsinvest AS, kan rådmannen velge dette som alternativ til punkt 1 og 2 foran. Spørsmål om fortsatt forfølgning skal forelegges formannskapet hvis forutsetningene for dette vedtaket endres.

Bobestyrer Sigve Hansen ville egentlig ikke anbefale å gå videre med disse punktene. Det er noe tvilsomt om dette vil gi resultat økonomisk. Som største kreditor er det Sortland kommune som tar de tyngste tapene etter konkursen. Boet må ha en økonomisk garanti fra kommunen for kostnader til en rettssak, og utfallet av en slik sak er liit tvilsom. Men politikerne er ikke enig med bostyrer her.

Rådmann Johnny Kvalø og kommunens egen advokat har nå sett på saken og anbefalt at man ber bostyret gå videre for å omstøte eiendomshandelen. Bostyrer Sigve Hansen må på denne bakgrunn vurdere rettslige skritt mot selskapet Blåbyen Eiendomsinvest as. Dette firmaet har stort sett de samme eierne som stod bak konkursrammede Blåbyen Invest as. I hovedsak er det familiene Ellingsen og Steiro som er sentrale her.

Ved behandlingen i formannskapet fratrådet både Christoffer Ellingsen (Rødt) og Oddmund Enoksen (SV). Førstnevnte har familiære bånd til en av investorfamiliene og sistnevnt har bedriftsmessig tilknytning. Formannskapet var etter dette enstemmige i sitt vedtak om å gå videre med saken.

Hva som egentlig blir resultatet av denne saken er fortsatt helt uvisst. Bostyrer Sigve Hansen får altså nå en økonomisk garanti for å innlede rettslig prosess for å omstøte salget. Eiendommen det snakkes om her er den eldre delen av Kulturfabrikken, der det er andre leietakere. Her har blant annet Mattilsynet leid kontorer.

Flere politikere kom med skarp kritikk mot investorene bak Blåbyen Invest as, da selskapet ble slått konkurs for vel et år siden. Nå går altså Sortland kommune et skritt videre, og vi se om det er mulig å hente inn noe av sitt økonomiske tap, ved å gå etter styremedlemmenes andre felles selskap, Blåbyen Eiendomsinvest as.