Major blir prest i Bø

Den nye presten i Bø er major og har en lang militær karriere bak seg. Han har hatt flere opphold i utlandet og ved 333-skavdronen på Andøya. Han vil bo på Sortland og pendle til Bø.

Malnes Bø presten

Den nye presten i Bø og Malnes menighet er Fredrik Øverland, som har vært feltprest i Forsvaret i mange år. Han skal bo på Sortland, men være prest i Bø (fotomontasje Vny).

-Tidligere var jeg i ca 7 år på Andøya flystasjon og likte meg svært godt der. Jeg setter pris på naturen og folkelynnet i Vesterålen og er godt kjent med hele regionen. Jeg gleder meg til å begynne i Bø og Malnes menighet, men har sikkert behov for en liten innkjøringsperiode, for bli bedre kjent med de lokale forholdene, sier Fredrik Øverland (50) som starter i månedsskiftet. Han vil imidlertid ikke bo i Bø av personlige årsaker.

-Hensynet til ivaretagelse av familien, gjør at jeg bosetter meg i mitt eget hus på Sortland. Der har jeg en sønn på 11 år som trenger at pappa er mer hjemme i tiden fremover, noe som ikke har vært mulig å få til ved arbeidet i Forsvaret, forteller Øverland. -Jeg ønsker å være der for menneskene i Bø er og at det skal være høyt under taket og lav terskel for å kontakte både meg selv og kirken. Vi er der for deg, først da er vi relevante, påpeker nypresten.

Apropos ny, så har Fredrik Øverland en lang karrière som prest. Han startet allerede i 2003 som kapellan i Forsvaret. Først ved Bardufoss flystasjon, før han ble stasjonert ved Bodø og senere Andøya flystasjon. På Andøya har han vært prest i hele 7 år ved 333-skvadronen. Akkurat nå kommer han fra stillingen som bataljonsprest på Bardufoss, som er Hærens logistikkavdeling. Her har han jobbet i 4 år og nå fått ett års permisjon. Hvor lenge Øverland blir i Bø, er derfor litt usikkert.

Han har tidligere også hatt flere utenlandsoppdrag bak seg, deriblant koretere og lengre perioder i Afghanistan, Kirgisistan (Sentral-Asia), USA, Spania, Tyskland og Italia. -Som prest i
Forsvaret har jeg fått anledning til å oppleve mye og reist mye. Erfaringene herfra tror jeg kan komme godt med som sokneprest i Bø. Som prest i Forsvaret gjør man mye av det samme
som prester i det sivile. Vi døper barn, feirer gudstjenester både i kirker og i felt, vier mennesker og vi begraver våre døde. Vi støtter både i glede og har også god kompetanse i sorg og krisehåndtering. Vi følger våre folk der de er og er der for dem i alle sammenhenger, forteller Øverland.