Lofotingene vil – Vesterålen vil ikke

Vesterålens lokalpolitikere vil ikke snakke om fusjonering av kommuner. Holdningen i Lofoten er derimot en helt annen. Der er både folket og politikerne nå positive, og mye tyder på at det blir en eller flere sammenslåinger.

AP ordførerne

I valgkampen stod politikerne i Vesterålen og Lødingen skulder ved skulder. Når det nå er snakk om fusjonering, er tonen mer avvisende. Fra venstre ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo, ordfører i Øksnes, Karianne Bråthen, ordfører i Hadsel, Siv Dagny Aasvik, opposisjonsleder i Andøy, Anitha Bendiksen, og ordfører i Lødingen, Atle Andersen.

I går ble det lagt frem en undersøkelse som viste at det er flertall i befolkningen i hele Lofoten for å slå sammen kommuner. Særlig i Vestvågøy og Vågan er man positive. Politikerne i Vesterålen og Lødingen er derimot svært lunkne til forslaget om å slå sammen sine kommuner. Lødingens folkevalgte er ikke helt fremmed for tanken, men vet ikke hvem det er lurt å fri til. Både Vågan, Sortland og Harstad er mulige partnere for Lødingen. Hva man lander på til slutt, er ganske usikkert. Det som er sikkert, er at Lødingen uansett ikke blir noe sentrum i en slik ny fusjonert kommune, heller tvert imot. Vågan er kanskje mest ivrig for å innlemme Lødingen i sitt rike, men også Sortland holder døra åpen. Harstad har sendt ut klare signaler og vil nå gjerne har en storfusjon, der man henter inn både Kvæfjord, Lødingen og kommunene ved Tjeldsundet.

Selskapet Opinion har spurt folket i Lofoten om deres mening om fusjonering av kommunene. Vestvågøys innbyggere hadde 62% ja og 24% nei, mens det i Vågan var 47% positive og 35% negative svar. Mest sannsynlige sammenslåing er mellom Vestvågøy kommune og naboene i vest, Flakstad og Moskenes. Flakstads innbyggere er delt med 45% for 38% mot, mens det i Moskenes er 40% som sier ja og 38% som sier nei. Uansett så er det kommunestyrene i disse kommunene som nå skal stemme over saken, før fristen som er satt til 1.juli.

Vågans innbyggere er også svært positive, med 47% for 35% imot sammenslåing med en eller flere naboer. Vågans politikere og folkevalgte ser neppe for seg en fusjon med Vestvågøy, slik at rådhuset forsvinner til Leknes. Det er nok mer interesse for å ta med Lødingen, samt deler eller hele Hadsel kommune. Da kan man beholde ordføreren og rådhuset i Svolvær.

Grete Ellingsen f Torbjørn Tandberg kdepStatssekretær, Grete Ellingsen, i Kommunal- og moderniseringsdepartementet har jo nettopp trådt av som ordfører i Sortland. Noe av hennes jobb i Oslo går ut på å få kommuner til å slå seg sammen. Hun har også nettopp oppfordret de tre nordligste fylkes om å vurdere en sammenslåing, til et felles Nord-Norge fylke. Til tross for hennes oppfordring til Vesterål-kommunene, om å se på mulighetene en sammenslåing vil gi, så får hun ikke gehør. Selv hennes partifelle, ordfører Sture Pedersen i Bø, vil ikke høre snakke om noen fusjon nå.

Bildet til venstre her er av Grete Ellingsen.

(Foto: T. Tandberg, KMdep)

Sammenslåinger i Vesterålen kommer altså neppe med det første. Fra ordførerne i Hadsel, Bø, Øksnes og Andøy er det kommet nokså klare signaler om at man ikke ønsker dette. Man ser ingen klar økonomisk gevinst på slik fusjonering og er redd lokaldemokratiet svekkes. Meningene hos folk flest er også nyanserte og da føler ikke politikerne noe hastverk i saken. Fra Regjering og Storting er det ikke kommet klare pålegg om sammenslåing, så dermed skyver man bare saken ut i tid.