Innfør hundedrittavgift på minst 150 kr!

Mildværet de siste dagene har gjort at snøen smelter – og da kommer mye rart frem. Noe av dette er ikke lekkert, men rett og slett bæsj. Mange gremmes over det, og noen sender skriftlig klage til kommunen. En av disse er Torbjørn Dag Johansen: -Innfør en hundedrittavgift på 150 kroner, så får vi nok eierne til å plukke opp etter sine firbente venner, mener han.

Hundebais

Søte skapninger etterlater seg ofte mindre søte spor …

Og Torbjørn får faktisk umiddelbar støtte fra Sortland kommune. Der har man allerede lagt ut følgende oppfordring på sin hjemmeside: – Like sikkert som at våren kommer, kommer det fram etterlatenskaper etter menneskets beste venn, hunden.  I gater, på fortau, gangveier, stier, lekeplasser, kirkegårder. Kommunen får telefoner og epost med frustrasjoner og gode ideer for løsninger. Hundeskitt, gammel hundeskitt, er ikke noe fint syn og de fleste av oss ønsker ikke at det skal være slik.

Sortland kommune har en egen forskrift der bl.a. formålet er å fremme positivt og ansvarlig hundehold, samt redusere konfliktnivå. I forskriften heter det bl.a.: «Den som har ansvar for hund plikter straks å fjerne ekskrementer som hunder etterlater seg». Dette gjelder i tettbygd strøk og friområder innenfor tettbygd strøk, på og langs gang- og sykkelstier utenfor tettbygd strøk, i alle lysløypetraseene i kommunen, samt offentlige bilveier utenfor tettbygde strøk.

Som hjelp til å holde byen vår ren, har kommunen satt opp stativer med svarte poser i sentrum. Det er imidlertid ikke mulig å sette opp og drifte et slikt system rundt om i hele kommunen, slik at hundeeierne selv må gjøre en innsats. Ta derfor med deg «den lille sorte» når du skal ut med hunden. Brukte poser kastes i nærmeste søppelboks, eller tas med hjem! Hjelp til med å holde byen og Vesterålen ren. Gjør det til en vane at du plukker opp hundeskitten hver gang hunden din gjør fra seg!

Den klare oppfordringen fra Sortland kommune og Torbjørn Dag Johansen er altså å ta med en egnet plastpose når hunden skal luftes. En felles dugnad nå når våren kommer, er kanskje også på sin plass, slik at man fjerner uhumskhetene snarest mulig. Vi har i alle fall bragt videre oppfordringen.