Hotell-konkursen får ikke noe etterspill

Konkursen i selskapet Blåbyen Invest as og datterselskapene som skulle bygge hotell ved Kulturfabrikken, får neppe noe etterspill. En rapport som ble utarbeidet av et revisorfirma, hadde noen kritiske kommentarer. Bobestyrer Sigve Hansen mener imidlertid at det ikke har noen hensikt å gå videre med dette og anbefaler Sortland kommune, som er største kreditor, å legge bort saken. Bobestyrer mener det verken er noe straffbart eller omstøtelig bak konkursen.

Kvitbrygga

Bak Kvitbrygga skulle det stått et hotell. Det kom aldri og brygga brant ned.

Det var revisorfirmaet Pricewaterhouse Coopers AS som fikk i oppdrag å vurdere alle forhold omkring konkursen i Blåbyen Invest as og datterselskapene. Man la frem en fyldig rapport som påpekte at det kunne være et par ting som var diskutable. Et salg av deler av eiendomsmassen til Blåbyen Invest as ble gjort til et nærstående selskap og en utbetaling til firmaet Georg A. Ellingsen AS kom tett opp til konkursdagen. Revisorene stilte spørsmål med disse forholdene, uten å gi noen konkret anbefaling.

Bobestyrer Sigve Hansen har nå skrevet til Sortland kommune og sier at han ikke anbefaler å gå videre med disse punktene. Det er tvilsomt om dette vil gi noe resultat og i alle fall ikke økonomisk. Som største kreditor er det Sortland kommune som tar de tyngste tapene etter konkursen. Om man skal gå videre med saken må boet ha en økonomisk garanti fra kommunen for kostnader til en rettssak, og utfallet av en slik sak er høyst tvilsom.

Om Sortland kommune nå bestemmer at man ikke vil gå videre med disse forholdene, betyr det at bobestyrer kan gi sin endelige sluttberetning til retten og konkurssaken kan avsluttes. Dermed vil det ende uten noe etterspill. Dette kommer da litt i kontrast til uttalelser enkelte politikere kom med rett etter konkursen, der man rettet tildels kraftig kritikk mot selskapet Blåbyen Invest as og investorene som stod bak.