Krig om kulturmillioner i Vesterålen

De to kulturhusene, Hurtigrutens Hus og Kulturfabrikken, med 20 minutters avstand, kriger nå hardt om pengene. Krigen retter seg ikke bare inn mot publikum, men også politikerne som skal dekke opp underskuddene. Hvem gir mest? Hvem dekker det største underskuddet? Begge kulturhusene går med store underskudd, til tross for en del fulle saler når det er kjendiser på besøk.

Claudia Scott

Claudia Scott og Henning Kvitnes fylte salen i Hurtigrutens hus nylig.

Kulturfabrikken på Sortland åpnet for to år siden og har hittil vært i en innkjøringsfase. Hele kulturetaten er flyttet over til et KF (kommunalt foretak) og hele kulturbudsjettet på 26 millioner fulgte med. Dermed har man nok penger både til å dekke underskudd på drifta og opprettholde et stort og variert tilbud til publikum. Sortland kino er blitt størst i regionen og har hentet hjem det mest av det publikumet som tidligere dro til Stokmarknes. Resultatet er en stor svikt i inntektene for kinoen på Nesset.

Hurtigrutens Hus er etablert i flere faser, der kommunen har gått inn med større andel etterhvert som de private har trukket seg ut. Nå sitter kommunen med hele ansvaret og eier hele bygget, som man kjøpte fra Wedding for ikke lenge siden. Hadsel kommunes politikere har ikke sett for seg å dekke opp store underskudd i kulturhuset, men har vært nødt til det flere ganger. Hver gang har dette medført debatt, da man jo godt kan tenke seg å bruke pengene til eldre, syke, skoler og bedre veger i stedet.

Nå kommer det igjen til en tilspisset situasjon. Politikerne nektet før jul og dekke inn underskuddet fra 2014 på 3,5 millioner og det budsjetterte underskuddet for 2016 med 1,8 millioner. Man spilte ballen over til ledelsen av Hurtigrutens Hus og bad om et nytt budsjett, der disse beløpene var dekket inn. Men 5 millioner er ikke så lett å dekke inn når det butter imot med driften. Resultatet kan bli at man sier opp alle ansatte for å kutte utgifter og senke driften til et minimum. Det blir da slutt med kino, teater og forestillinger i egen regi.

Styret for Hurtigrutens Hus mener imidlertid at det totalt sett er feil å stenge ned hele driften, da man uansett vil ende opp med et underskudd. Renter og avdrag på lån vil uansett løpe og selskapet har dessuten en del bindende avtaler som må holdes. Spørsmålet blir derfor om ikke politikerne uansett må på banen og bevilge penger. Man eier huset og driftsselskapet, som er et kommunalt foretak, og skattebetalerne i Hadsel vil uansett få regninga. Og vil virkelig politikerne ta den belastningen det blir at driften på kulturhuset stenges ned?