Oljeboring på Vesteråls-bankene?

Fylkesrådsleder Thomas Nordvoll (AP) har lansert forslaget om å frede Lofoten mot oljeboring. Han er selv født på Andøya i Vesterålen. Når han nå ikke nevner Vesterålen og Senja i sitt forslag, betyr det i klartekst at han ikke vil frede Vesterålen. Arbeiderpartiet sentralt har ikke bestemt seg i denne saken og tema vil helt klart komme opp på neste landsmøte i 2017. Om AP i Nordland toner flagg for oljeboring utenfor Vesterålen, slik Høyre også har gjort, kan det bli flertall på Stortinget for dette.

Leder av Nordnorsk råd, fylkesrådsleder Tomas Norvoll, ordførerkandidat Tove Mette Bjørkmo, Sortland

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Nordvoll (foto: Geir Johnsen)

Meningene om oljeboring på feltene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er svært sterke i miljøbevegelsen og de partiene som holder en høy profil i «grønne saker». SV, Venstre, KrF, Rødt og Miljøpartiet er alle imot. Høyre er klart for. LO og NHO er også for. FrP har vært nølende, men er trolig for. AP har også vært svært nølende, da det er delte meninger innad i partiet. «Den grønne Oslo-fløyen» er sterkt imot oljeboring i LoVeSe, mens signalene fra Nordland AP og lokalt ved kysten har vært tvetydige. Selv innad i Vesterålen er man delt i synet på dette. Lokale AP-lag har gjort svært «diplomatiske» vedtak om dette.

Når Thomas Nordvoll nå tar opp saken og nærmest foreslår et kompromiss, så betyr dette i klartekst at han vil frede området ved Lofoten, men holde åpent mulighetene for konsekvensutredning og senere boring utenfor Senja og Vesterålen. Spørsmålet er om dette kompromisset kan bli godtatt av flertallet i Arbeiderpartiet. Troms AP skal ha saken opp allerede i vår og da kommer Senja naturlig nok i fokus. Senere må også Nordland AP behandle saken formelt i partiet og gjøre sitt vedtak. Når en sentral person som Thomas Nordvoll nå flagger et kompromiss, så er det trolig at partikontoret i Bodø står bak ham her.

På den annen side så fiskes svært mye av skreien utenfor Vesterålen, på sin vandring til Lofoten om vinteren. Fiskefeltene ved Vesterålen og Senja er i perioder av året nærmest tettpakket av båter og fiskeredskap. Vil det da være plass til boreplattformer og supplyskip også her? Havforskningsinstituttet sier nei, Fiskeridirektoratet sier nei og Miljødirektoratet sier nei. Fiskernes organisasjoner sier også nei, selv om det kanskje er litt delte meninger her også.

Nå må denne saken komme opp til full behandling i det politiske miljø i Vesterålen, om man skal bli hørt før det treffes avgjørelser Oslo. LoVe Petro er en organisasjon som ledes av Hadsel-politikeren Ørjan Robertsen, og de forteller stadig om positive muligheter. Flere hundre arbeidsplasser og mye eiendomsskatt er gulroten som henges opp, for å få kommunene i Lofoten og Vesterålen til å si ja til olja. Men tror man på dette, etter den kraftige nedturen man nå har sett i norsk oljenæring?