LNS fikk dobbel smell

Nylig skrev Vesterålnytt om underskuddet på 200 millioner for «LNS Rana gruber». Nå viser det seg at hovedfirmaet selv, «Leonhard Nilsen as», også gikk med 200 millioner i minus i fjor.

malvin-nilsen-lns

Malvin Nilsen i LNS har fortsatt god kontroll i selskapene han leder, selv om 2015 ble et år med svært store underskudd. Bildet er fra tunnelanlegget i Røssåga (foto:LNS), som utgjorde en firedel av driften i LNS as i fjor. Her er man nå i krangel om oppgjøret.  

Fjorårets resultat var det verste i LNS-konsernets historie med et driftsunderskudd på 474,5 millioner kroner. DnB er hovedbanken til Leonhard Nilsen & Sønner as og banken har nå tatt pant i alle aksjer og eiendeler. Samtidig har LNS fått litt tid på seg til å refinansiere selskapet, etter meget store underskudd i fjor. Styret har ventet lenge med tallene for 2015, men nå er de lagt frem med en fersk beretning fra styret.

For første gang på mange år får ikke eierne av LNS-konsernet utbetalt noe i utbytte for 2015. Tidligere har det vært mange millioner i overskudd, som igjen har tilfalt aksjonærene. Flere av disse har dermed vært store skatteytere i Sortland og Andøy kommune.

Vesterålnytt fortalte for litt siden om LNS Rana, der gruvedriften gikk på en smell med 200 millioner. Etter skattejustering ble det røde tallet 148 millioner, og det er mye, selv for et konsern som LNS.

Nå kommer tallene for selve veg- og tunnelbygger Leonhard Nilsen & Sønner AS, som sysselsetter nær 500 personer. Omsetningen i fjor var på 1.200 millioner (1,2 milliard) og resultatet endte i rødt med et underskudd på 207 millioner. Det ble altså en dobbel smell for LNS-konsernet i fjor, som til sammen gir jobb til omkring 1.000 personer.

I tillegg til dette tapte man store summer på valuta, ettersom selskapet jobber i flere land og dermed får betalt i dollar og euro. Her er tapet så langt på over 100 millioner, men kan bli enda høyere. Om ikke dette skulle være nok, ble det jo en konkurs i rubingruven på Grønland. Her har man tatt en nedskriving på vel 50 millioner.

-Det er alvorlige tall, sa direktør Frode Nilsen da Rana-tallene ble kjent. At konsernets tap nå viser seg å være det dobbelte, synliggjør at man virkelig har utfordringer i hovedkontoret på Strandland. -Dersom LNS Eiendom ikke lykkes i sin omstilling, kan dette få konsekvenser for fortsatt drift i LNS, skriver styret i sin beretning.

-Det har vært vedvarende vanskelig, men vi har hele veien hatt god dialog med bankene. Det er fortsatt tøft, det er ikke til å stikke under en stol, samtidig har vi tatt grep og har god styringsfart og ser at vi skal komme oss ut av dette. Resultatet per 30. september 2016 ble bedre en det har vært på årevis, så vi er på tur ut av dette, sa Nilsen til nettavisen «HighNorthNews» for en uke siden.

Et av de store problemene for LNS er uenighet med to andre firma, der det er store beløp man strides om. En av konfliktene gjelder 386 millioner, trolig etter Røssåga-prosjektet for Statkraft. Alle kostnadene er tatt, mens det bare er inntektsført 20 millioner kroner. Hvem som er motparten her, er ikke kjent, men forhandlinger pågår fortsatt. Om partene ikke blir enige, går saken til voldgift og kanskje rettslig prøving. Vinner LNS frem i denne saken, vil det bety mye for både likviditet og resultat.

På Island har «LNS Saga» kommet i medias søkelys, etter at en underentreprenør ikke betalte sine ansatte riktig lønn. Her ble LNS nødt til å gå inn for å sikre lønnsutbetalingene. LNS Saga har imidlertid vokst mye og har behov for nye lån og garantier. Dermed må LNS-konsernet i Norge stille opp med dette, for å sikre driften på Island.

Styret i LNS skriver at det er meget sterk konkurranse om oppdragene i Norge. Flere utenlandske firma er inne og konkurrerer, der det eneste fokus er pris. LNS håper at offentlige oppdragsgivere skal begynne å se på andre ting også, enn bare pris, når man vurderer anbud.

For 2016 har LNS oppdrag på ca 1,1 milliard, og for de kommende 10 år har man allerede sikret omsetning på 6,4 milliarder. Man håper på flere oppdrag i Norge fremover, men sliter med å vinne anbudene når det bare er pris som vektlegges. Dette er jo avgjørende for å sysselsette de 500 som allerede jobber for LNS entreprenør.

LNS-konsernet har til nå nærmest vært en familiebedrift på Strandland i Andøy, der familien har bekledd alle poster i styrene. Nylig endret man på dette og fant plass i entreprenørstyret for advokat Ole Fredrik Hienn fra Narvik og direktør i Normet Group, Tom Melbye. Sistnevnte kommer fra et multinasjonalt selskap med 900 ansatte, som jobber med rådgivning for tunnelbyggere over hele verden. Malvin, Børge og Mona Nilsen sitter fortsatt i styret for LNS, mens Frode Nilsen er direktør. Eierselskapet bak hele konsernet (LNS Eiendom as) kontrolleres av Malvin, Frode og Mona Nilsen.