Krever nytt kunstgress

Kvaliteten på kunstgresset i Blåbyhallen er for dårlig og går i oppløsning. Nå krever Sortland kommune at hele dekket skiftes av leverandøren og det blir trolig en million-kostnad.

Gresset slipper buster i store mengder (foto: NFF).

Eiendomsforvalter Silje Rognlien Brekke er lei av å forhandle med selgeren og leverandøren av kunstgresset i Blåbyhallen.

Dette ble skiftet for et par år siden, med en kostnad på ca 3 millioner kroner.

I ettertid har man opplevd at kvaliteten ikke er som forventet og mye av gresset er løsnet fra matta.

– Det er hele gressmatten som mister fiber og som ikke er av tilfredsstillende kvalitet.

Vi krever derfor omlevering, skriver Silje Rognlien Brekke til den danske leverandøren Laiderz ApS.

Hun krever at firmaet besørger fjerning og håndtering av hele den eksisterende gressmatten.

Dessuten at det legges full ny gressmatte i Blåbyhallen.

Blåbyhallen har kunstgress som brukes flittig (arkivfoto).

Leverandøren Laiderz Aps tilbyr å utføre reparasjoner med delvis skifte av banen, i samråd med  produsenten JutaGrass.

Man angir ikke presis hva som skal gjøres, men antyder å skifte gress innenfor banens to 16-metere.

Sortland kommune anser ikke at et delvis bytte av underlaget vil gi oss det produktet som vi har betalt for.

En detaljert rapport og uttalelse fra Norges Fotballforbund støtter kommunens oppfatning av at gresset ikke holder mål.

Blåbyhallen driftes av Sortland Idretts- og Fritidspark AS, men mye er også underlagt ansatte i kommunen.

I denne saken er det altså eiendomsforvalter Silje Rognlien Brekke som kjører saken.

Leverandøren har frist på seg til å svare innen midten av juli måned.

Produsenten JutaGrass hevder å ha testet prøver fra Sortland, uten at man har påvist feil i kvaliteten.

Samtidig peker man ikke på feil bruk eller vedlikehold som årsak.

Det er altså store beløp ute og går i denne saken, der full utskifting av gresset vil koste flere millioner kroner.