Eierskifte i flyselskap

Norwegian har inngått en avtale med WF Holding AS om å kjøpe Widerøe. Selskapene skal bestå som i dag, men vil samarbeide tettere i tiden fremover. Ingen endringer vil skje umiddelbart.

Tettere samarbeid mellom de to norske flyselskapene (arkivfoto).

Avtalen vil gi kundene et bedre rutetilbud, flere valgmuligheter og bidra til å sikre norske arbeidsplasser.

Widerøe vil fremdeles bestå som eget flyselskap, med egen merkevare, organisasjon og med hovedkontor i Bodø.

For norske passasjerer vil tilbudet bli forbedret blant annet ved at Widerøes omfattende regionale rutenett og Norwegians nasjonale og internasjonale ruter knyttes tettere sammen, slik at kundene kan reise sømløst i begge nettverkene.

Widerøe dekker mer enn 40 små og mellomstore flyplasser over hele Norge, i tillegg til noen større flyplasser i Europa.

Norwegian på sin side flyr over 300 ruter til 114 reisemål i Norden og Europa.

– Dette er en milepæl i norsk luftfartshistorie. Vi er to norske flyselskap som har levd side om side i mange år, og til sammen kjenner vi luftfartsmarkedet i landet svært godt.

Nå vil vi sammen skape et enda bedre og helhetlig tilbud for alle våre passasjerer.

Vi ser frem til at kundene kan reise enkelt og sømløst på tvers av rutenettverkene våre, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

De to selskapene har i liten grad overlappende ruter og utfyller hverandre godt.

Av til sammen 107 ruter i Norge (Widerøe 85 og Norwegian 22), er kun fem overlappende, ruter som alle betjenes med standard jetfly.

Widerøe er Norges eldste luftfartskonsern, med hovedkontor i Bodø og administrasjonskontor i Oslo.

Selskapet har en flyflåte bestående av i underkant av 50 fly og en markedsandel på norske innenriksruter på rundt 20 prosent målt ved antall passasjerer.

Widerøe er Norges eldste luftfartskonsern med over 3500 engasjerte medarbeidere.

Konsernet består av datterselskapene Widerøe`s Flyveselskap AS, Widerøe Ground Handling AS, Widerøe Technical Services AS, Widerøe Zero AS, Widerøe Property AS og Widerøe Asset AS.

I Distrikts-Norge er Widerøes flyvninger av stor betydning for både næringsliv, helsevesen, utdanning, reiseliv og kultur, og fungerer som distriktenes kollektivtransport.

Widerøe Ground Handling håndterer bakketjenester på 42 lufthavner i Norge og Widerøe Technical Services er representert med tekniske baser og tjenester på fem ulike destinasjoner i Norge.

Widerøe-konsernet eies av WF Holding, der Flyco og Fjord1 har eierandeler på henholdsvis 66 og 34 prosent.