Vil ha stor industripark

En industripark på 240 mål kan komme ved Staven, like utenfor Myre. Her er det allerede i dag et stort steinbrudd og det kan gi enkel tilgang til en stor fylling. Nabotomt kan også kobles på.

Stavneset er påtenkt som nytt industriområde (foto: Vesterålen industripark).

«Vesterålen industripark» er arbeidstittel på prosjektet, som frontes av Stian Reinholdtsen.

Han er en sentral person for flere bedrifter i Vesterålen, men særlig i Øksnes via Klotind Eiendom AS.

Nylig ble prosjektet med en industripark ved Staven lansert for lokale politikere.

Her snakkes det om et nytt næringsområde på 240 mål, med mulighet for 200 mål ekstra.

Staven Grus AS er trolig med i prosjektet, selv om ikke dette er definert i denne omgang.

Det er ikke stiftet noe eget selskap for utbyggingen ennå, som hittil frontes av Reinholdtsen Consult AS.

Skisse av industriparken vise en lang ny kai og en molo (foto: Vesterålen industripark).

Øksnes formannskap vedtok nylig enstemmig at de er positiv til et prosjekt tilknyttet Staven industriområde.

Staven Grus AS er samtidig gitt grønt lys for å starte opp jobben med avdekking av fjell på Stavneset.

En videre fylling i sjø vil komme i neste runde, da det må søkes flere dispensasjoner for dette.

Man håper å få til et «offentlig-privat-samarbeid» i utbyggingen, der kommunen er aktivt med i startfasen.

Her kan anlegges et funksjonelt kaianlegg med god dybde, der havna er skjermet med flere øyer utenfor.

På disse øyene mener man kanskje det i fremtiden også kan legges tilknyttede etableringer.

Bakgrunnen for planene i Staven er at arealet i Myre havn allerede er fullt utbygget.

Myre er en sentral plass i regionen og base for mye virksomhet innen fiskeri og oppdrett.

Formannskapet i Øksnes anbefaler at det jobbes videre med prosjektet, slik at grunneierne også trekkes med.

Har du kommentarer til denne artikkelen, så send epost til red@vny.no.