Klotind vil bygge hus

Et nystartet selskap på Myre, Klotind Eiendom AS, vil bygge rimelige boliger for sesongarbeidere. Bak selskapet står Rolf M. Lossius fra Sortland og Øksnes-reder Mikal Steffensen.

Midt i bildet her tenker klotind Eiendom AS å bygge rimelige boliger, for førstegangs-etablerere. Nå søker man kommunen om å få kjøpe areal.

I et møte før sommeren med ordfører og rådmann i Øksnes, orienterte Klotind Eiendom AS om sine planer for å øke kapasiteten for boliger på Myre. Man tenker spesielt på sesongarbeidskraft og ”førstegenrasjons-boliger”.

Nå har dette konkretisert seg i en formell henvendelse til Øksnes kommune der man ber om å få kjøpe et større areal som kommunen eier. Dette ligger litt i utkanten av Myre sentrum, men her er bygget mange nye hus de senere år.

-I prosessen med å se på mulige tomter, har vi vurdert flere alternativer. Vi har kommet til at området som kommunen selv eier mellom Lyngveien og Langryggveien vil passe fint for et større boligprosjekt, skriver Rolf M. Lossius i henvendelsen til kommunen.

Klotind Eiendom AS ble stiftet i mars med en aksjekapital på en million. Rolf M. Lossius er daglig leder, mens Mikal Steffensen er styreleder. Steffensen eier 51% av aksjene via sitt selskap Klotind AS, mens Lossius har de resterende 49% via sitt selskap Alpha Konsulent AS.

Mikal Steffensen har delvis solgt seg ut av fiskerinæringen og sitter derfor på mange millioner i netto hos selskapet Klotind AS. Inntektene for selskapet i fjor var på 153 millioner og overskuddet endte på hyggelige 71 millioner. Da var det også betalt 22,6 millioner i skatt.

Rolf M. Lossius er tidligere rådmann i Sortland kommune og driver nå eget konsulentselskap. Hans firma, Alpha Konsulent AS, har allerede flere andre oppdrag i Øksnes som gjelder eiendommer og utbygginger.

Nå går de to sammen om utvikling av et nytt prosjekt for å bygge boliger i den rimelige prisklassen. -Vi vil se på mulighetene både for leiligheter og for eneboliger i rekke. Primært ønsker vi å selge enhetene, men det kan bli aktuelt å leie ut også, sier Lossius i en kommentar til nettavisen VOL.

Området man nå snakker om har store muligheter for utbygging. Mot øst er det ingen bebyggelse i dag og her kan det bygges videre i mange år. Det arealet Klotind Eiendom AS ønsker å kjøpe ligger inntil Langryggvegen.

Øksnes kommune har avsatt området til offentlig formål og boliger knyttet til offentlige tjenester. Kommunen vil trolig gjøre en vurdering nå i høst på hvor stort areal kommunen selv har behov for, før man går inn i konkrete forhandlinger med Klotind Eiendom AS.