Flagger hjem skipene

Eimskip Norway AS har adresse i havna på Sortland og nå flagger man hjem 6 av skipene som går i trafikk på norske havner. Først ute er MV Holmfoss som nå har fått norsk flagg.

76 meter lange MV Holmfoss er et kjent fartøy i havnene både i Norge og ellers i Norden. Nå skal det ti år gamle frakteskipet seile videre under norsk flagg (foto: Wikipedia).

Det islandske konsernet Eimskip har en norsk avdeling med hovedkontor på Sortland. Det er 56 ansatte fordelt på avdelinger i Fredrikstad, Ålesund, Herfjord, Tromsø og Kirkenes, i tillegg til hovedkontoret. Eimskip driver innen transport, fryseterminal og agentvirksomhet.

Når skal 6 av frakteskipene flagges hjem til Norge, og bli registrert i NIS (Norsk internasjonalt skipsregister). Først ute er MV Holmfoss, som ble registrert i NIS den 22. september. Skipet har tidligere vært registrert under flagget til Antigua og Barbuda, som er såkalte «bekvemmelighetsflagg». Denne lille øystaten ligger i Det karibiske hav, der hovedstaden heter St. John’s.

MV Holmfoss skal nå altså skifte flagg til norsk, men vil ikke få Sortland som hjemmehavn. Dette til tross for at forretningsadressen blir Sortland. Bak på skipet vil det trolig står Tromsø, i stedet for St. John’s, ifølge meldingen til NIS.

Eier- og driftsselskap er altså på Sortland, ved Eimskip Shipping AS, som i fjor omsatte for hele 283 millioner kroner. Da ble det 44 millioner i overskudd og 40 millioner i utbytte til Eimskip Norway AS. Sistnevnte het tidligere Eimskip CTG AS, med bakgrunn i at det var Vesterålen Shipping AS og CTG som ble startet på Sortland, før islendingene kom inn på eiersiden.

Eimskip Shipping AS eier flere båter med norsk navn som slutter på «-foss». I tillegg til Holmfoss har man Svartfoss, Polfoss, Vidfoss, Langfoss og Stigfoss. Om det er disse som alle nå skal inn i NIS, er ikke kjent. «Skipsregisteret» omfatter Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) sammen med det nasjonale register, Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) og Skipsbyggingsregisteret (BYGG). Alle disse ligger under Sjøfartsdirektoratet.

Langs norskekysten går Eimskip i «den oransje linjen». Nede i Europa stanser skipene i Velsen, Holland, eller i Grimsby, England. I enkelte tilfelles forlenges ruta til Aberdeen i sør eller Murmansk i nord. Ellers snur Eimskip gjerne i Kirkenes eller i Båtsfjord. Det er ingen faste anløp ved norske havner, men båtene er ofte innom Båtsfjord, Tromsø og Ålesund. En gang i blant også Sortland.

Eimskip Norway er et datterselskap av Eimskip Group som har hovedkontor på Island. Eimskip, Eimskipafélag Íslands (Det islandske dampskipsselskap), ble stiftet så langt tilbake som 17. januar 1914. Det gjør det til det eldste rederiet på Island, med kontorer i 18 land. Totalt er det 1.300 ansatte. I løpet av de seneste 30 årene har rederiet utvidet virksomheten, og opererer nå over hele kloden. Mer enn halvparten av aktivitetene skjer utenfor Island.