Mer plass til laks

Oppdrettsfirma Egil Kristoffersen AS i Bø trenger mer plass og vil kjøpe 6,2 dekar som kommunen eier i Jennskaret, ikke langt fra dagens anlegg. Kjøpesummen er 310.000 kroner.

Lakseoppdretteren Egil Kristoffersen & Sønner AS i Bø er en viktig bedrift, med hovedkontor og slakteri i Jennskaret. Eiendommen man vil kjøpe er ubebygd (arkivfoto).

Kommunestyret i Bø samles på torsdag og da vil man trolig klubbe igjennom et salg av eiendom i Jennskaret. Det er 3 teiger, som tilhører samme bruksnummer, og totalt inneholder 6.200 kvadratmeter ubebygd mark. Teigene ligger ved vegen til Jennskaret og Utskor.

Bø kommune eier denne eiendommen og bestemmer også arealbruk. En av teigene som inngår her ligger utenfor det man tidligere har definert som næringsareal, men det vil politikerne straks ordne ved å korrigere arealplanen.

Ordfører Sture Pedersen har allerede signert en intensjonsavtale med Eva Kristoffersen. Oppdrettsbedriften er meget viktig for arbeidsliv og skatteinngang i Bø. Kommunen vil derfor legge til rette for at laksen og bedriften får mer plass.

Rådmann Gundar Jakobsen skriver i sin utredning om saken at prisen på eiendommen er satt ut fra prinsippet om likebehandling. Det betyr gunstige 50 kroner pr kvadratmeter, som til sammen gir en prislapp på 310.000 kroner. Eiendommen er råtomt, uten bebyggelse.

Egil Kristoffersen & Sønner AS ledes av Eva Kristoffersen. Bedriften produserer omkring 6 millioner smolt og 7.000 tonn sløyd laks hvert år. Omsetningen i 2016 var 131 millioner, mens det året før var 238 millioner. Nedgangen skyldes sykdom hos laksen.

Bedriften er i gang med utbygging og det meste av eksisterende tomtegrunn er da brukt opp. Det skal føres opp et nybygg på 2.100 kvadratmeter og skal stå ferdig i april neste år. 600 kvadrat skal brukes til kontorer og ny administrasjonsfløy. Resten går med til nytt notbøteri.

Når man nå får tilgang på 6 dekar tomtegrunn i nærheten, betyr det at bedriften kan utvide også i fortsettelsen. Hittil i år er det blitt 7 flere arbeidsplasser ved Egil Kristoffersen & Sønner AS og produksjonen går fint.

Nylig investerte bedriften i en ny fôrflåte til 20 millioner. Den har fått navnet «Toimi», som er finsk for «å fungere». (Eva Kristoffersens bestefar var finsk.) Forflåten kan lagre 600 tonn laksefôr, og dermed er det nok med tilførsel hver fjortende dag.