Inntaksrør på plass

Andfjord Salmon jobber iherdig med å få klar bassengene som skal bli lakseoppdrett. Forleden kom det store inntaksrøret på plass, der man henter inn sjøvann fra Andfjorden.

Store dimensjoner må til for å sikre nok rent sjøvann inne i de lukkede bassengene for laksen (foto: Andfjord Salmon). 

– Røret er nå koblet til det første bassenget. Dette er en stor begivenhet for selskapet, forteller Martin Rasmussen, daglig leder i Andfjord Salmon.

– Innløpsrøret er selve pulsåren som skal knyttes til inntakssystemet. Dette er en stor dag og en milepæl for Andfjord Salmon, sier Roy Pettersen, arbeidende styreleder i selskapet.

Den innerste seksjonen til innløpsrøret er 160 meter lang. De neste dagene og ukene skal de tre resterende seksjonene kobles på innløpsrøret, samt at røret skal sjøsettes og installeres.

Installasjonsarbeidet for utløpsrøret kan i stor grad gjøres fra land og er derfor ikke like væravhengig som første fase.

Byggingen av basseng med innløpsrør er godt i gang hos Andfjord Salmon. Store dimensjoner på alt (foto: Andfjord Salmon).

– Graving av traseen og installasjon av innløpsrøret har alltid vært blant de aller mest krevende og tidskritiske arbeidsoppgavene.

Disse er nå gjennomført, og det gir oss mye større forutsigbarhet med det videre arbeidet med å bygge verdens mest fiskevennlige og bærekraftige oppdrettsanlegg på land, sier Martin Rasmussen, daglig leder i Andfjord Salmon.

Andfjord Salmon har utviklet et eget patent for gjennomstrømming, som skal gi unike vilkår for lakseoppdrett på land.

Uten bruk av energi, fyller bassengene seg selv med sjøvann fra 160 meters dyp. All biomasse fanges opp og resirkuleres til vekstprodukter for landbruket.