Fylling for nyhavna

Arbeidet går fremover med fylling av stein i sjøen for Hadsels nye havn. Hele 330.000 kubikkmeter steinmasse skal kjøres til her, før man kan ta imot de første skipene.

Veien ut mot Storskjæret begynner å avtegne seg. Hadselbrua i bakgrunnen (foto: Hadsel havn).

Det var 9. januar at det første lasset offisielt ble kjørt ut i sjøen like øst for Nordlaks. Dermed er man i ferd med å realisere den store planen om å skape et helt nytt havneområde ved Stokmarknes.

Når kaia også er kommet på plass, skal man flytte containertrafikken ut av sentrum og skape en topp moderne trafikkhavn for hele regionen. Dette blir også «tømmerkai».

Fyllingsjobben utføres av Hadsel Maskin AS og man er neppe ferdig med dette før godt ut i 2022.

I første omgang skal det altså fylles ut for 24 mål, men i første byggetrinn må man ha en fylling på vel 50 mål for å komme helt ut til kaifronten.

Neste trinn betyr nye 28 mål, og deretter kanskje 13 mål til. Da skal det bli plass til mange nye bygg og effektiv lagring av containere og tømmer.

Steinmassene hentes fra Børøya, noen hundre meter unna, der man nå sprenger ut for å skape plass for næringsbygg.

Planen for «Hadsel miljøhavn» der grøny felt viser første trinn, gult felt andre trinn og lilla tredje trinn (skisse: Norconsult/farger: VNY)

Kommunen slår med dette «to fluer i en smekk», da man sprenger ut for nye tomter på Børøya, samtidig som steinmassene skaper nye tomter ute i sjøen ved den nye havna.

Dermed vil næringslivet i Hadsel få tilgang på to stor nye felt der man kan sette opp nybygg for industri og næring.

Nordland fylke har nylig sendt to klagebrev til Hadsel kommune, som nå skal behandles politisk. Det første gjelder næringsområdet som sprenges ut ved kysthotellet.

Her har man fyllinga er kommet for nær bilveien og de opprinnelige planene er ikke blitt fulgt godt nok opp. Kommunen beklager og skal skjerpe inn dette.

Miljøhavna har også hatt litt utfordringer mot Nordland fylke, da avstanden mellom tiltenkte nybygg og bilveien er blitt for kort. Det skal være 50 meter fra veimidten til nybygg.

Rådmannen i Hadsel mener begge disse forholdene er helt OK å etterkomme. Det er små justeringer som skal til, slik at planene blir slik fylket ønsker.