Hotell med 100 rom

Det nye hotellet ved Kulturfabrikken på Sortland vil ha 100 rom, men fortsatt er det ikke kjent hvem som skal investere og drifte anlegget. Mest sannsynlig er Thon og Scandic-kjedene.

Her ligger tomta klar for å bygge hotell, men avgjørelsen er ennå ikke tatt. En intensjonsavtale ligger på bordet, men investorene har ikke bestemt seg helt.

Daglig leder for Kulturfabrikken Eiendom As, Ingebjørg Glad Pedersen, fortalte tirsdag til pressen at avtalen som så langt er signert viser at man tenker å bygge et hotell med 100 rom. En arkitekt har vært på Sortland og vist foreløpige planer, men disse er ikke ferdige. Planene så langt har ikke vakt begeistring, ettersom det ikke er tenkt noe særpreget «signalbygg».

Fortsatt er det ukjent hvem som tenker på å investere i et nytt hotell her, og det er flere aktuelle. Den mest ivrige på bygging av nye hoteller i nord er Christian Ringnes og hans firma Eiendomsspar As. De skal bygge to nye hotell i Svolvær i nær fremtid.

Ringnes er imidlertid kjent for å slippe planene tidlig og komme med helt nye og særpregede bygg, gjerne kalt «signalbygg». Det er på denne bakgrunn kanskje mindre trolig at det er han som ser mot Sortland. Hans hoteller driftes gjerne av kjeden Scandic.

Petter Stordalen er lite aktuell og dermed heller ikke kjeden Choise. Stordalen er mest ivrig på å etablere seg i de store byene og sprer investeringene på hele Norden. Nord-Norge er mindre aktuelt for denne kjeden.

De mest nærliggende investorene er brødrene Adolfsen fra Andenes, som blant annet eier Andrikken Hotell via Norlandia Hotel Group. De har en samarbeidsavtale med Thon, der man nå nylig gikk inn med 5 hotell som driftes via franchise-avtale.

Nærheten mellom Andenes og Sortland er åpenbar, slik at to hotell her vil kunne spille sammen i videre vekst for turistnæringen i Vesterålen. Norlandia er også kjent for å holde kortene tettere når man tenker på nye prosjekt, slik det nå altså skjer på Sortland.

Det har vært flere møter mellom investorene og Sortland kommune, der Kulturfabrikken Eiendom As er i front. Det er flere forhold som skal avklares, men først må altså investorene bestemme seg for å satse eller hoppe av avtalen. Ingen dokument er så langt sendt til kommunen for saksbehandling.