Ny mann ved roret

Fiskeriskuta i Norge har fått ny styrmann ved at Harald Tom Nesvik (FrP) har overtatt roret etter Per Sandberg. Nesvik lover å holde samme kursen som Sandberg har staket ut.

Kyst-Norge vil få en ny mann å forholde seg til som leder av fiskeridepartementet, ved Harald Tom Nesvik (foto: FrP, Bård Gudim).

– Jeg kommer fra Sunnmøre, men jeg skal være en fiskeriminister for hele landet. Det er en ære å få komme inn i et departement som jobber med verdiskaping over hele landet og langs hele kysten.

Dette sier den nye fiskeriministeren fra Fremskrittspartiet, som mandag overtok etter partikollega Per Sandberg. Sandberg trakk seg etter flere dager med sterk uro omkring hans forhold til en iransk-norsk kvinne og deres feriereise til Iran.

-Nå skal vi fortsette å jobbe for en videre vekst innenfor sjømatnæringen, vi skal jobbe videre med regjeringsplattformen for et renere hav, et godt miljø og for vekst på en bærekraftig måte, sier Nesvik (52) i en pressemelding.

Nesvik kommer fra jobben i brønnbåtselskapet Sølvtrans i Ålesund.  Han har vært stortingsrepresentant for Møre og Romsdal de siste 20 årene (fra 1997-2017), og de siste årene har han vært parlamentarisk leder for FrP.

Nesvik har ledet helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, og vært medlem av næringskomiteen, utenriks – og forsvarskomiteen, og sosialkomiteen. Han er født 4. mai 1966 i Ålesund, og er utdannet innen eksportmarkedsføring for fiskeri ved Møre og Romsdals fiskeritekniske høgskole.

Det var mandag klokken 13 det ble holdt ekstraordinært statsråd på Slottet, der Sandberg fikk avskjed i nåde og ble erstattet av Nesvik. Samtidig bekreftet Fremskrittspartiet at Sandberg er ferdig som første nestleder.

– Det har vært opp- og nedturer, og jeg er stolt av å ha vært med på å bygge Fremskrittspartiet til et stort og sterkt parti. Nå er likevel tiden inne for å gå videre, gjøre noe annet og få mulighet til å bruke mer tid på privatlivet, sier Sandberg til NRK.

Fiskeriminister Per Sandberg har vært en omstridt mann innen norske fiskerinæring. Noen mener han har stått for en positiv linje med bedre vilkår for oppdrett og stordrift, mens andre mener han har vært med på å rasere grunnlaget for mindre kystsamfunn og små driftsenheter på sjøen.

– Med utnevnelsen av Harald Tom Nesvik er vi trygge på at vi får en fiskeriminister med lang rikspolitisk erfaring og som vil videreføre et brennende engasjement for fiskeri- og havbruksnæringen. Han kjenner næringen godt og har bred kunnskap som vil komme godt med i den viktige posisjonen i regjeringen Solberg, sier Inger-Marie Sperre i Sjømat Norge til nettavisen iLaks.

Sjømat Norge er den største og ledende interesseorganisasjonen for norske sjømatbedrifter og leverandørsektoren til fiskeri og havbruk. Sjømat er en av landets viktigste eksportnæringer. Næringen sysselsetter totalt 58.000 årsverk og står for en samlet verdiskaping på nærmere 100 milliarder kroner.