Tapte 123 millioner

Eventyret om FlyViking endte som kjent ikke helt lykkelig, og etter at driften ble avviklet viser regnskapet nå at eierne tapte vel 123 millioner kroner. En av disse var Ola Giæver selv.

FlyViking hadde også rute til Stokmarknes lufthavn Skagen, men heller ikke her fikk man opp passasjertallet til å gi overskudd på driften (arkivfoto).

Tallenes tale viser nå at selskapet Flyviking AS i løpet av regnskapsåret 2017 hadde inntekter på 31 millioner. Driftskostnader og nedskriving beløp seg samtidig til 152 millioner. Dermed endte selskapet med et årsresultat på minus 122 millioner. Morselskapet Viking Air Norway As hadde enda litt mer kostnader, slik at tapet i fjor ble på 123,5 millioner.

Selskapene er imidlertid ikke slått konkurs, ettersom eierne selv spyttet inn ekstra penger like før nedleggelsen av FlyVikings ruter. Ettersom eierne har betalt inn 126 millioner i egenkapital er det fortsatt mulig å drive videre.

De ivrige flyentusiastene bak FlyViking har imidlertid ikke gitt seg helt. I vinter gikk svenske NextJet konkurs, med 16 fly og 330 ansatte. Boet ble kjøpt opp av det nystartede selskapet Air Leap As, der man finner flere av de samme folkene i styret, som tidligere drev FlyViking.

En av de mest sentrale i selskapene er Ola Amandus Olsen (57), som driver Olsen-gruppen og en rekke større fiskefartøy. Det har vært svært gode år innen fiskeriene og noe av overskuddet er altså brukt på investering i nye flyselskap.

Hovedkontoret for Olsen-gruppen er i Hordaland, men man har kjøpt opp Troms Fiskeriselskap og er derfor tungt inn i fiskeriene nordpå også. Selskapet Air Leap AS består nå av investorne Ola A. Olsen og  Andreas Rye, mens Heine Richardsen som daglig leder. I styret sitter også Nils Petter Beck og Johan Giæver Marvik, der sistnevnte også er CFO i Olsen-gruppen.

Tidligere Widerøe-pilot og investor Ola Giæver jr. lyktes altså ikke i å gi Widerøe konkurranse på kortbanenettet i nord. Da avgjørelsen kom i januar måned om å stanse driften, ble flyene levert tilbake til eieren i Canada og de ansatte måtte gå.

Konklusjonen er altså at slett ikke alle nye selskap lykkes innen næringslivet og det er ofte de private investorene som blir sittende igjen med en saftig regning.