Må starte umiddelbart

Ordfører Tove Mette Bjørkmo har tatt utfordringen fra foreldre ved Maurnes skole, om å sette skoleplassen i skikkelig stand. -Jeg er ikke fornøyd med fremdriften, sier ordfører Bjørkmo.

Tove Mette Bjørkmo tok i juni opp innad i staben på rådhuset at skoleplassene måtte være i ordentlig stand til skolestart. På Maurnes er man ikke i mål (arkivfoto).

Det var onsdag at forelder Rolf Anders Høve gikk ut på Facebook og til lokale media, med tydelige bilder av et uteområde ved skolen som slett ikke er slik man forventer som lekeplass for små barn. Nå tar kommunen grep.

-Jeg har i dag trykt på alle knapper om at nå må det igangsettes arbeid umiddelbart, slik at skolegården på Maurnes kan være i orden til skolestart, sier ordfører Tove Mette Bjørkmo til Vesterålnytt.  Ann Kristin Vinje, er kommunens nye sjef for «teknisk etat» og hun har tatt tak i saken for å få dette i orden.

-Jeg tok opp med oppvekstsjef Erik Strand allerede i juni, før ferien, at jeg forventet at alle skolegårdene var i ordentlig stand til skolestart. Dette vet jeg ble videreformidlet ut i organisasjonen, forteller ordfører Bjørkmo.

-Jeg har også i vår tatt grep for å sikre anleggsområdet på Maurnes, slik at ikke ungene kunne bevege seg inn på det. Jeg ga beskjed om at slik kan ikke en skolegård være, selv om det er under arbeid.

Jeg har derfor fulgt nøye med om det har vært framdrift i arbeidet på Maurnes, og må dessverre beklage at det er ikke den framdrift jeg hadde forventet, sier ordfører Bjørkmo. -Det er ingen god grunn til at ikke arbeidet er fullført eller sikret, fastslår Bjørkmo.

Alle er enige om at uteområdet ved Maurnes skole må settes i stand til skolestart. Anleggsområdet mot veien må sikres skikkelig og lekeplassen må rustes opp (foto: Rolf Anders Høve).

Responsen fra rådhuset på Sortland har vært positiv, noterer man seg på Maurnes, og derfor er det håp om at arbeidet på skoleplassen skal komme i gang snarest, slik at mye blir klart til skolestart den 20. august. Tiden er knapp, men om det settes inn nok maskiner og folk vil kanskje mye være på plass i løpet av en uke.

Siste nytt er faktisk at det allerede torsdag ettermiddag var folk i gang med jobben ved Maurnes skole. -Det rapporteres om til dels stor trafikk av kommunale representanter til Maurnes-skolen idag, så det har tydeligvis hatt en viss effekt å få belyst tilstanden på skole-området via facebook og lokale media, er kommentaren fra Rolf Anders Høve.

Det var utspillet fra Høve som satte fart i saken. Les mer om dette i vår forrige artikkel her.