Skuffet over status

Skolene i Sortland begynner 20. august, mens SFO allerede er i gang. På Maurnes er foreldre skuffet over situasjonen, der uteplassen nærmest fortsatt ser ut som et anleggsområde.

Slik fremstår uteområdet ved Maurnes skole ca ti dager før elevene kommer. SFO er allerede i gang (foto: Rolf Anders Høve).

En av de som har reagert på situasjonen er pappa Rolf Anders Høve, som har en 3. klassing ved Maurnes skole. -Uteplassen er et krater av et anleggsområde med høymuggel og pukk i skjønn forening, og hvis man kikka godt etter skimtes der noen lekeapparat og det som en gang var en fotballbane, skriver Høve på sin Facebook-side.

-Fremdrifta i dette prosjektet er så langt under en hver kritikk at man blir helt målløs, og der er en ganske kraftig desperasjon og slitasje å spore på de ansatte som må jobbe under de her forholdene, sier pappa Rolf Anders. -Kan vi som foreldre godta dette, spør han.

Bakgrunn for situasjonen ved Maurnes skole er arbeidet med ny gang og sykkelvei gjennom bygda. Her er det Bulldozerlaget som jobber på vegne av Nordland fylke, mens det er Sortland kommune som selv har ansvaret for uteområdet ved skolen.

I begynnelsen av juli oppdaget kommunen at planene måtte justeres, da man fant endringer i grunnforholdene ved skolen. Dette medførte ekstra kostnader, som det ikke var satt av penger til. Rådmannen bad politikerne om et hastemøte, som ble gjennomført 11. juli via epost.

Kommunen bevilget da 300.000 kroner ekstra til å bygge en ny støttemur nedenfor Maurnes skole, i tillegg til de pengene man tidligere hadde satt av. Samlet vil arbeidet ved skolen koste ca 1,8 millioner, som ikke dekkes av prosjektet med fylkesveien og gangveien.

Lekeplassen ved Maurnes skole ser verken innbydende eller trygg ut, slik den fremstår nå (foto: Rolf Anders Høve).

Det ser imidlertid ut til at entreprenøren neppe klarer å bli ferdig med jobben før skolestart den 20. august. I juli har det skjedd lite og det får nå foreldre til å reagere når SFO har kommet i gang og skolestarten nærmer seg.

-Hadde det vært for mye forlangt at der ble sendt en kar bortover med gress- og kantklipper en formiddag i løpet av ferien og i det minste tok en liten stuss blant de værste klasene med høymuggel, spør Rolf Anders Høve.

Han har nå bedt om at politikerne må komme på banen, for å få fortgang i prosjektet og sikre skolebarna på Maurnes et trygt område for lek og aktivitet ved skolen. Slik det nå fremstår, er det ikke akseptabelt, mener han.

Ifølge sakspapirene til formannskapet i juli var kommunen da klar over at prosjektet lå etter skjema. Mer arbeid skulle vært gjort før årsskiftet og det var uheldig at man oppdaget behov for støttemur så sent som 5. juli.

Rådmannen mente 11. juli at et raskt vedtak om penger til ny støttemur, skulle sikre at uteområdet ved skolen vil være klart til skolestart 20. august. Nå ser det ut til at dette ikke holder og det får altså foreldrene til å reagere.