Heftig debatt om ny blokk i Kvartal 13

Over 400 personer hadde skrevet under på en protest mot bygging av blokk i Kvartal 13, og bedt politikerne stanse prosjektet. Et slikt innbygger-initiativ må da behandles av kommunestyret, slik det skjedde forleden. Til tross for at Christoffer Ellingsen (Rødt) talte varmt for protestantene, så ble aksjonen avvist med stort flertall. Saken er imidlertid ikke helt avgjort, da utbygger har bedt om en justering av planene. Dette skal behandles som en byggesak og dermed er ikke siste ord sagt ennå.

Kommunestyre C Ellingsen

Kommunestyret i Sortland var samlet til møte torsdag og ble ledet av ordfører Tove Mette Bjørkmo (AP). På bildet sitter hun mellom varaordfører Erling Nordlund (SP) og fungerende rådmann Johnny Kvalø (til høyre). Alle tre på podiet anbefalte at protesten fra aksjonsgruppa skulle avvises og det skjedde da også. Bare 4 stemte for, og det var representantene fra Rødt og SV. Resten ville altså «sitte stille i båten», slik APs Ronald Steen, uttrykte det. Man var redd for at en stans i prosjektet nå kan påføre kommunen et krav på flere millioner fra utbyggeren. Det er allerede inngått bindende avtaler mellom kommunen og byggmester Karl Behrens as, og byggetillatelse er gitt.

Aksjonsgruppa som hadde samlet 400 underskrifter, protesterer i hovedsak på størrelsen og utformingen av blokka. Man mener planene er altfor voldsomme. Nybygget vil dominere Kvartal 13 helt og gjøre det påtenkte parkdraget mindre og mer privatisert. På den annen side står utbygger og kommunen, som sammen har lagt planer om makebytte av tomtegrunn og at utbygger skal betale både nye fortau og selve parkstripen. Utbygger har selv brukt 4-5 millioner på prosjektet så langt, og en stans nå vil derfor medføre store kostnader.