Færre papiraviser og flere på nett

Vesterålen er rikt oppsatt med lokalaviser, 5 i tallet, pluss magasinet «Yderst» i Bø. Når vi så legger til lokalradio og et par nettaviser, samt ulike lokale Facebook-sider, så er mediebildet i regionen ganske komplett. En trend som har forsterket seg de senere år, er at ungdommen ikke blir faste lesere av papiravisene. Man bruker bare nettbrett og mobil, og henter mye informasjon via sosial media. Ferske opplagstall for 2015 bekrefter dette.

Ronny blogg

Et helt ferskt tilbud på nett lokalt er «Vesterålnytt» (vny.no). Dette er foreløpig en nyhetsblogg som redigeres av Ronny Jarl Jensen på Sortland. Her er ikke ambisjonen å utkonkurrere noen, men være et tilskudd i det lokale mediebildet. Om dette utvikles til en ordinær nettavis vil fremtiden vise, men foreløpig er det bare å teste markedet og se hvilken respons publikum gir.

Utviklingen i media går rivende fort og presser mange av de store tradisjonelle mediebedriftene til oppsigelser og nytenking. «Betalingsmur» er blitt et begrep som stadig flere møter, ved at mange mediehus sperrer deler av digitalt innholdet og krever betaling. Leserne må da tegne abonnement på den totale digitale pakken eller kjøpe tilgang til enkelte utgaver eller artikler. Innen Vesterålsregionen er ikke betalingsmurene kommet for fullt ennå, men i Lofoten, Bodø og Tromsø ser man at alle de ledende avisene har bygget murene såpass høye at svært mye stoff nå er sperret for fri tilgang.

Opplaget for Vesterålens papiraviser faller med nær 900 abonnenter fra 2014 til 2015, og særlig rammer dette Sortlands to medier. Bladet Vesterålen snuste for noen år siden på 10.000-tallet, men er nå nede i ca 6.500 solgte aviser pr utgave. Sortlandsavisa har også falt mye og selger nå bare 1.275 eksemplarer. På den annen side øker bruken av nettavisene. Både VOL og BLV kan i 2015 vise til mange flere brukere enn før.

Hvordan utviklingen vil bli i Vesterålen er ikke gitt å si. Bladet Vesterålen og BLV er en selvstendig bedrift som tar egne valg, og her holder man fortsatt et høyt nivå på antall abonnenter for papiravisen. Nettavisen får imidlertid stadig bedre plass i redaksjonen. Konkurrenten er nettavisen VOL, som er eid av Harstad Tidende-gruppen. Under VOL-HT ligger Sortlandsavisa, Vesteraalens Avis og Andøyposten. Dermed har VOL flere hensyn å ta og kan ikke legge alt stoff åpent ut på nett, i konkurranse med sine egne papiraviser.

Magasinet Yderst i Bø er seneste tilvekst i papirsegmentet og kommer med ukentlige utgaver som selger omkring 1.000 eksemplarer. Yderst har også laget en flott nettløsning, der man har en del åpent og en del sperret stoff. Her er man ultralokal med Bø som marked, på samme vis som Øksnesavisa er i nabokommunen. Begge bedriftene er frittstående, altså uten å være knyttet til en mediakjede. Øksnesavisa slipper ikke noe stoff ut på nett direkte og selger vel 1.500 aviser hver uke. Alle disse små avisene får pressestøtte, med ca 700.000 kr i årlig tilskudd fra Staten.

«Vesterålnytt» blir det siste tilskuddet i mediebildet i regionen, og starter som en mellomting mellom blogg og nettavis. Hvordan utviklingen her blir fremover, er litt uviss, for i alle slike sammenhenger er det alltid leserne og markedet som avgjør. Blir responsen god, vil det nok ikke ta lang tid før neste oppgraderte utgave av en mer strømlinjeformet nettavis lanseres. Bak «Vesterålnytt» står Ronny Jarl Jensen på Sortland, som tidligere har vært journalist i flere lokalaviser.