Kystvakta tester nye helikopter

Allerede i 2001 ble det bestilt 14 nye helikopter til Forsvaret for å erstatte de gamle Lynx-maskinene. Først nå har Kystvakta fått to nye NH-90 som man søndag kunne teste ut hos KV Senja. Fra mai måned skal disse være operative, og da begynner Kystvakta igjen å få kapasitet til kontroll både til sjøs og i lufta.

Helikopterne

De gamle Lynx-maskinene ble satt på bakken for et år siden og etter dette har Kystvakta ikke hatt tilgang til helikoptre på sine store fartøy, slik meningen er. Etter lang leveringstid, med mye forsinkelser og justeringer, er nå leveransen av de nye helikoptrene kommet i gang til det norske Forsvaret. NH-90 skal være et mye bedre verktøy i aktiv tjeneste enn de gamle helikoptrene, og de skal også være utstyrt slik at de kan delta i redningsoppdrag.

Ved Kystvaktbasen på Sortland er det lenge siden noen helikoptre har landet og dette har svekket både beredskap og mulighetene for effektiv kontroll på fiskefeltene. Den voldsomme forsinkelsen i leveransen er flere ganger blitt tatt opp med ledelsen i Forsvaret og leverandøren. Både fra politisk hold og de ansatte i Kystvakta har det vært stor utålmodighet for å få på plass de nye maskinene. Noen dato er ennå ikke klar for full leveranse og den siste maskinen til Norge, men nå er man altså i gang og forhåpentlig kommer nå dette på plass om ikke altfor lang tid.

Bildet over her er tatt av Forsvaret da de to nye NH-90 helikoptrene ble testet forleden, og dette er tidligere offentliggjort via Twitter.