Halloween i Veaveien

Femten millionærer har meldt flytting til Bø så langt. Det mest spennende er hvem som skal bo i Veaveien 152, der Halloween Invest AS og en «forsvunnet milliardær» er kjøper.

Halloween Invest AS er kjøper av Veaveien 152 i Bø, et par kilometer fra Straume, og spørsmålet er da hvem som egentlig skal bo i dette huset.

Firmaet Halloween Invest AS kjøpte Veaveien 152 for 800.000 kroner i januar i år. Selskapet styres av Oslo-mannen Terje Pedersen, men hvem som skal bo i huset er litt usikkert.

Terje Pedersen er direktør og kontrollerer alle selskapene til mangemillionær Dag Stian Stiansen (75), som selv nærmest er forsvunnet fra offentligheten.

Dag Stiansen er ifølge tidsskriftet «Kapital» god for 2,2 milliarder kroner, men har testamentert hele formuen til en egen stiftelse for å «ivareta dyrenes interesser».

Terje Pedersen sier til Bladet Vesterålen at Dag S. Stiansen og hans kone Trine meldte flytting til Bø i desember 2020.

– Stiansen var ikke helt tilfreds med husets tilstand og det pågår nå rehabilitering. Når Stiansen returnerer til Bø vil muligheten for å drive med eiendomsutleie bli utforsket, sier Pedersen.

Milliardæren selv var utsatt for en tragisk bilulykke i 1979 og pådro seg en alvorlig hodeskade. Hans kamerat døde i den samme ulykken.

Dag Stiansen satte deretter bort mye av kontrollen med sine selskap til advokat Svein Nordberg, frem til 2005.

Da dukket regnskapsfører Terje Pedersen (56) opp med en fullmakt og overtok styringen av alle selskapene, sammen med Stiansens nye samboer, Trine Hillmann.

Siden dette har Pedersen hatt kontrollen over selskapene til Dag Stiansen. Milliardæren selv har ikke besvart henvendelser fra pressen siden 2013.

Hans nåværende kone, Trine Hillmann Stiansen (54), har på sin åpne Facebook-side bilde av Dag Stiansen sist tilbake i 2017, der han sitter i en stol.

Ifølge Finansavisen skal Stiansen ha hatt store helsemessige utfordringer siden ulykken. Ifølge en rettslig rapport i 2003 hadde det også vært betydelig bruk av alkohol.

Døtrene har flere ganger forsøkt å få sin far umyndiggjort med hjelpeverge fra Oslo kommune, men dette er blitt avvist av retten.

Dag Stiansens to døtre er nærmest gjort arveløse, bortsett fra en pliktarv. Kontakten mellom far og døtre skal ifølge Finansavisen også være helt brutt.

Dag Stian Stiansen stod i fjor oppført med en skattbar formue på 1,7 milliarder og betalte 24 millioner i skatt. Stiansen Eiendom AS eier ca 500 leiligheter og andre eiendommer omkring Oslo.

Dersom han flytter til Bø nå, vil skatten bli redusert med 8,5 millioner. Da vil kanskje offentligheten også få se «den forsvunne milliardæren» igjen.

Om det blir Halloween-arrangement i Veaveien, vet man ikke, men både Dag S. Stiansen og hans kone Trine H. Stiansen skal i alle fall være særdeles opptatt av dyrevern.

Siste intervju Dag Stiansen gjorde med pressen tilbake i 2013 var til Dagens Næringsliv.

– Jeg har hatt mye moro opp igjennom årene. Det er nok kjent for de fleste, men jeg er ferdig med den tiden. Jeg har liksom slått meg mer til ro nå.

Det jeg ønsker, det er å gi noe tilbake til samfunnet, noe varig og nyttig. Derfor oppretter jeg en stiftelse som skal forvalte arven etter far etter vår bortgang, sier han til DN.

Siden den gang er det tatt ut store beløp og verdier fra Stiansen Eiendom AS. Gjelden økte med nær 200 millioner de seks seneste årene, ifølge offentlige regnskap.

Mye av pengene har gått til datterselskapet Tailormade Horses i Danmark, som driver et stutteri. Trine Hillmann Stiansen har alltid vært svært opptatt av hester.

Direktør Terje Pedersen har hatt fast årslønn på 1,6 millioner i Stiansen Eiendom AS hvert år siden 2007.

Vesterålnytt har forsøkt å få kommentarer og innspill til denne artikkelen fra en rekke personer tilknyttet Dag Stian Stiansen, men ikke lyktes.

Har du informasjon eller kommentarer så ber vi om at du sender en epost til red@vny.no.