20 ganger rundt jorda

Kystvakta utførte 2.757 oppdrag i fjor, og til tross for korona økte antall seilingsdøgn, oppdrag og inspeksjoner. Totalt tilbakela KV-skipene en distanse tilnærmet 20 ganger rundt jordkloden.

Kystvaktas skip seilte mye også i fjor (foto: Kystvakten/Marius Vågenes Villanger).

Kystvakten er statens viktigste myndighetsutøver på havet og bidrar kontinuerlig til sikkerhetspolitisk stabilitet, forsvarlig ressursforvaltning og beredskap i norske havområder.

2020 førte til økt aktivitet og tilstedeværelse for Kystvakten, med kontroller, søk og redning.

Kystvaktens fartøy har gjennom 2020 tilbakelagt 450.306 nautiske mil på patrulje. Det er et imponerende tall som tilsvarer nesten 21 ganger rundt jordkloden.

– Aktiviteten har gått opp på de aller fleste områder, med en økning i seilingsdøgn, oppdrag og inspeksjoner.

Flere ulykker og havarier ble håndtert, og mange ble avverget gjennom deltakelse i slep, samt søk- og redningsoperasjoner, sier sjef for Kystvakten, flaggkommandør Oliver Berdal.

Totalt deltok Kystvakten i 164 søk- og redningsoperasjoner, og gjennomførte 177 slep.

2020 bød på nye ansvar for Kystvakten da de overtok det operative ansvaret for den statlige slepebåtberedskapen.

Dette gav også tilførselen av to nye slepefartøy, KV «Jarl» og KV «Bison» – som førte til en økning i aktivitet på 14 prosent og 500 flere patruljedøgn i 2020 enn året før.

Kystvaktens operasjonsområde er nesten syv ganger større enn det norske fastlandet. I løpet av 2020 ble det gjennomført nøye oppfølging og kontroll av fiskeflåten.

Totalt ble det gjennomført 1155 fiskeriinspeksjoner. Flere av disse avdekket uregelmessigheter som førte frem til totalt 200 reaksjoner i form av advarsler, overtredelser, oppbringelser eller anmeldelser.