Hadsel-prest ut mot homovedtak

Sokneprest Stig Are Leiros i Hadsel er en av de 256 prestene som nå går ut imot vedtaket fra kirkemøtet, der man åpner for å vie homofile og lesbiske par. Fra Sør-Hålogland bispedømme er det til sammen 7 prester som har skrevet under erklæringen, men flere er imot å vie homofile.

Hadsel prest

Sokneprest Stig Are Leiros vil ikke vie homofile par i Hadsel kirke (foto: Den norske kirke).

Striden om å vie homofile i kriken har pågått i mange år. Nå vedtok altså kirkemøtet å tillate dette, men samtidig la hver enkelt prest reservere seg om vedkommende ikke vil. Lokalt er det altså soknepresten i Hadsel som markerer seg, mens de andre prestene i Vesterålen ikke har tatt slikt standpunkt. Et annet navn på listen er Ole Kristian Kristiansen, og han har tidligere jobbet i Hadsel, men er nå visstnok pensjonist.

En del prester har ikke skrevet under denne protesten, men er likevel imot å vie homofile. Det gjelder blant andre sokneprest Øyvind Ingvaldsen og kapellan Anton Punsvik i Sortland. Ifølge SortlandsAvisa så vil også disse reservere seg, og kirken i Sortland må da finne andre prester om det er et homofilt par som ønsker en vielse der. Ifølge prost Jan Otto Fredwall i Vesterålen prosti, så vil man i slike tilfeller hente inn en annen prest for å utføre oppgaven.

En del av de 256 prestene som har skrevet under protesten har også truet med å slutte i Den norske kirke. De sier følgende i sin protest som er kaller «Erklæring om den kirkelige situasjon»: Læren om ekteskapet som et kjønnspolært og livslangt fellesskap mellom én kvinne og én mann er en del av den bibelske åpenbaring og derfor ikke noe kirken kan forandre på. Det synes å være enighet om at standpunktene i denne saken er innbyrdes uforenlige. Begge lærenormer kan ikke samtidig være et sant uttrykk for Guds vilje og kirkens lære.

Vi ber både Bispemøtet, Kirkerådet og Kirkemøtet innen avslutningen av Kirkemøtet 2017 om å respondere på etterlysningen av behovet for ordninger som ivaretar og sikrer legitimitet for kirkens tradisjonelle syn på ekteskapslæren. Det svar som kommer, vil ha avgjørende betydning for de råd vi kan gi til mennesker som er i tvil om sitt medlemskap og sin tjeneste i Den norske kirke.

Muligheten for å reservere seg medfører at en annen prest skal rykke inn og foreta vielse, når det er en som ikke vil. Dermed vil det trolig likevel være mulig for homofile å gifte seg i Hadsel kirke, selv om soknepresten avstår fra vielsen. Prestevikar Lloyd Tryland er ikke blant underskriverne, så kan i såfall foreta vielsen om ikke han også reserverer seg. Flere andre Vesteråls-prester er heller ikke på listen over de protesterende, så her er det også muligheter for å finne en prest som vil følge opp kirkemøtets vedtak.