Kjøpesenter gir vegkryss-kluss

De fleste ønsker Coop velkommen med nytt kjøpesenter på Strandskogjordet, men det er to vegkryss som må finne sin løsning samtidig. Allerede i dag er det tilløp til kork her, og med nye butikker rett ved, vil dette bli forsterket og kan gi kluss i planene.

vegkrysset

Krysset som blir mest belastet har allerede i dag en nokså intens trafikk i alle retninger.

Steirovegen går ut i Vesterålsgata og her må alle bilister til og fra Lamarka passere. I tillegg er inn og utkjøring fra Byggmakker også i dette krysset. Det betyr biler i 4 retninger, der mange har tilhengere bakpå. Når Coop Xtra Bygg kommer, så blir dette forsterket, både med flere trailere som skal inn og ut, men også privatbiler med materialer og hengere på slep. Spørsmålet er om dette lar seg håndtere i dagens kryss, eller det må mer radikale omlegginger til.

Dette spørsmålet ble som ventet også belyst i formannskapet, da Sortlands politikere uten særlig debatt i dag vedtok å legge forslaget til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn. Vi har omtalt dette tidligere, og du kan lese den saken HER. Både Asbjørn Tingvoll (FrP) og Silvia Ovik (H) gav ros til de ansatte på teknisk for rask og positiv behandling av saken så langt. Christoffer Ellingsen (Rødt) stemte heller ikke imot, selv om han har vært skeptisk til både jordvernet og arealdisponeringen her. Ordfører Tove Mette Bjørkmo (AP) fant også grunn til å takke administrasjonen for å ha stått på i denne saken, slik at utbygger kan holde sitt tidsskjema.

Snekkervegen

Krysset mellom Snekkervegen og Vesterålsgata må trolig justeres noe, som en del av planen for Strandskogjordet. Beboerne her ønsker hele vegbanen flyttet litt sørover, og delvis inn på Strandskogjordet.

Saksbehandler Jan-Harry Johansen opplyste i formannskapet at reguleringsplanen nå vil ligge ut i 6 uker, mens berørte kan komme med innspill. Noe av det mest sentrale her blir en debatt med Statens Vegvesen, der man må finne løsninger på krysset mellom Steirovegen og Vesterålsgata, samt mellom Snekkervegen og Vesterålsgata. Inkludert i dette ligger også fremtidig avkjøringer til både Byggmakker og Coop Extra.

Daglig leder i Sortland Handselseiendom as, Otto K. Blix Hulbak, var til stede under behandlingen i formannskapet. Han påpekte overfor Bladet Vesterålen at både hans selskap, som utbygger, og Coop, som leietaker, er godt fornøyd med fremdriften i planene. Målet nå er å få reguleringsplan og rammesøknad avgjort før sommeren, slik at byggearbeidet får starte utpå høsten. Dermed kan fundamentene være støpt før frosten setter inn og byggingen kan videreføres til vinteren. Før dette må man ha alle detaljer på plass, slik at anbudene kan gå ut og entreprenører hyres inn for selve byggejobben.