Kystvaktbasen blir på Sortland

Om avisen Dagens Næringsliv har rett, vil forsvarsminister Ine Eriksen Søreide legge ned 9 minitærbaser og kutte 1.500 stillinger i Forsvaret. Kystvaktas base på Sortland blir ikke rørt, men Andøya flystasjon raderes ut.

Ine Søreide

Orion-basen på Andøya foreslås nedlagt, men forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) vil ikke kutte Kystvaktas base på Sortland.

Den endelige planen for Forsvaret sendes ikke til Stortinget før i midten av juni, men skal allerede nå ha fått tilslutning i regjeringen. Det er beregnet en besparelse på 2,4 milliarder kroner på fire år, og at 23 milliarder kroner frigjøres over 20 år. Andøya flystasjon står altså i fare for å bli nedlagt, sammen med Trondenes, Harstad Syd, Åsegarden, Setnesmoen, Kjeller, Kjevik, Nærøysund og Grunden 22. Dette vil altså ramme hardt i Nord-Norge, men også noen stasjoner i sør.

Artikkelen stod først i DN, men er senere referert i en rekke andre avisen og NRK. Hæren vil trolig bli hardest rammet. 2. bataljon ved Skjold med 700 ansatte skal legges ned. Kystjegerkommandoen i Sjøforsvaret skal bort, og det samme skal Sjøheimevernet, ifølge Dagens Næringsliv. Etter hvert skal kystkorvettene, MTB-ene, fases ut. Nok en gang foreslås antall musikkorps i Forsvaret redusert.

Det var i fjor høst at forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen la frem sitt fagmilitære råd til ny langtidsplan for Forsvaret. Bruun-Hanssen foreslo å legge ned Andøya flystasjon og samle Luftforsvarets aktivitet i Nord-Norge på Evenes. Han foreslo også å legge ned kystvaktbasen på Sortland. DN skriver at forsvarsministeren vil gå for nye overvåkingsfly av typen Poseidon P8 som erstatning for dagens Orion-fly, men at flyene vil bli stasjonert på Evenes.

De ansatte kommer ifølge avisen til å bli tilbudt sluttpakker i nedbemanningsprosessen. Langtidsplanen for Forsvaret har fått sin tilslutning i regjeringen. Hensikten med forslagene skal være å få på plass nysatsinger, men også sørge for samsvar mellom bevilgninger, struktur og oppgaver. Debatten om dette begynner nå for alvor og til sommeren skal saken opp til behandling i Stortinget.