Sanitetskvinner vil starte i Sortland

Vesterålen har flere lokalforeninger for Norske kvinners sanitetsforening, men Sortland mangler. Nå tas det initiativ til å starte opp. I den sammenheng fikk alle i kommunestyret utdelt «Rød knapp» på torsdag.

KstyreNKSknapp

Anne Joakimsen i Norske Kvinners Sanitetsforening gav ordfører Tove Mette Bjørkmo en rød knapp, mens Merethe F. Andersen (t.v.) delte ut til andre.

Hadsel har ikke mindre enn 4 lokallag av Sanitetskvinnene (NKS), 2 på på Melbu pluss Hennes og Sandnes. Andøy har foreninger på Bleik, Nøss og Skjoldehamn. Bø og Øksnes mangler, mens Lødingen har både i sentrum og Vestbygda. På landsbasis er det 650 foreninger med til sammen 41.000 medlemmer. Anne E. S. Joakimsen er fylkesleder for NKS Nordland og har hele 72 lokallag under seg med 2.451 medlemmer.

Nå ønsker man altså å komme i gang i Sortland også og skal ha oppstartsmøte kommende onsdag. Under kommunestyret torsdag delte Joakimsen ut «rød knapp» sammen med Merethe F. Andersen. Den røde knappen er symbol på «Stopp vold mot kvinner». Nettopp vold mot kvinner er et av de sentrale tema Sanitetskvinnene engasjerer seg mot, der man mener det mye som må gjøres på flere felt.

Flere av lokalforeningene i Nordland er svært aktive. Blant annet har Svolvær-laget engasjert seg i å skaffe varmesøkende kamera til kommunens brannvesen og samlet her inn hele 70.000 kr. Her kan du lese mer om Nordland Sanitetskvinner.