Trafikksikring inn med morsmelka

Helsestasjonen i Sortland kommune har gjort en særlig innsats i arbeidet med å sikre barn i trafikken, og fikk torsdag tildelt Nordland fylkes pris for dette. Her får barna trafikksikring nærmest inn med morsmelka.

Trafikkpris

Fylkesordfører Sonja Steen (til venstre) delte ut pris til Inger Johanne Rasmussen ved helsestasjonen i Sortland. Ordfører Tove Mette Bjørkmo (i midten) kunne gratulere, sammen med Nordland fylkes komite for trafikksikkerhet.

Sortland kommune ble i fjor utropt til Norges første trafikksikre kommune. Både barnehager og skoler har gjort en stor innsats for å sikre sine områder og gi informasjon om sikker oppførsel i trafikken. -Helsetasjonen i Sortland har imidlertid vært helt sentral i det gode arbeidet som er gjort. Her har man jobbet systematisk med dette allerede fra første besøk av nyfødte barn og deres foreldre, og man har blant annet delt ut refleks til barnevogner. Vi kan godt si at barna her har fått trafikksikkerhet inn med morsmelka, sa fylkesordfører Sonja A. Steen da hun delte ut prisen.

Det var Inger Johanne Rasmussen som fikk prisen på vegne av Helsestasjonen. Prisen er en sjekk på 20.000 kroner pluss diplom og blomster, og den deles ut i samarbeid med Trygg Trafikk. Mange gode ord og gratulasjoner både fra Nordland fylke og har kommunens egen ordfører, Tove Mette Bjørkmo. Prisen ble delt ut samtidig som kommunestyret var samlet for å drøfte rapporten om trafikksikkerhet i kommunale enheter, og videre planer for 2016.

-Det er stor nedgang i antall alvorlige ulykker i Nordland fylke de senere år. Vi må imidlertid jobbe videre med gode holdninger og legge forholdene bedre til rette. Ulykkene skjer ikke på spesielle steder og til spesielle tider, men her må vi ha fokus på mange forhold samtidig. Sikring av barn i bil, refleksbruk og egen bruk av bilbelte er alle viktige deler av en sikker trafikk for alle, sa fylkesordfører Sonja Steen.